Annons

Annons

God planering minskar haverier

– Lägg ner mer tid tillsammans med patienten före behandlingen, det lönar sig i slutänden, säger Anders Tullberg, specialist i oral protetik.

Mycket kan gå fel om förberedelsearbetet hastas undan. Det har Anders Tullberg, specialist i oral protetik vid Brahekliniken i Stockholm, lärt sig av 40 års egen erfarenhet och sett under det mångåriga ordförandeskapet i Privattandläkarnas förtroendenämnd i Stockholm. Det är också något han tar upp på kursen ”Implantathaverier och andra katastrofer – vad gör vi”, som arrangeras av Tandläkarförbundet via kursnämnderna.
– Alla problem kan inte förutses, men många kan undvikas. Grundregeln är att inte ha för bråttom i det första skedet, säger han.

Anders Tullberg Ålder: 67 år. Yrke: Specialist i oral protetik. Bor: Bromma. Arbetar: Brahekliniken i Stockholm. Familj: Hustrun Marie, specialist i bettfysiologi och parodontologi, två vuxna barn. Foto: Jessica Segerberg.

Anders Tullberg
Ålder: 67 år.
Yrke: Specialist i oral protetik.
Bor: Bromma.
Arbetar: Brahekliniken i Stockholm.
Familj: Hustrun Marie, specialist i bettfysiologi och parodontologi, två vuxna barn.
Foto: Jessica Segerberg


Anders Tullberg tycker att det borde vara möjligt att få bättre bidrag i tandvårdsstödet för tid, planering och information till patienten. Då skulle många missar kunna undvikas.

Ordentlig anamnes

Ett första steg inför behandlingen är en ordentligt genomförd anamnes och information till patienten om de olika alternativ som finns. Det vet naturligtvis alla tandläkare, men tidspress kan leda till att detta moment behandlas lite styvmoderligt, menar Anders Tullberg; kanske känner tandläkaren patienten sedan tidigare och tycker sig ha nödvändiga uppgifter.
– Men har man till exempel kontrollerat om patienten lider av bruxism? I så fall är det inte lämpligt att sätta in porslin utan i stället välja akrylat i implantatkonstruktionen. Finns svaga tänder i motstående käke? Har man tagit reda på belastning och betthöjd? Betthöjden är kanske sänkt och måste justeras innan man går vidare. Annars finns risk att konstruktionen havererar.
Det är viktigt att informera patienten om vilka risker som finns, särskilt som det inte är ovanligt att patienter kräver en viss konstruktion, exempelvis av porslin.
– Här måste man i samtalet med patienten göra helt klart vad som kan göras och varför ett eller annat alternativ bör undvikas. Vilka förväntningar har patienten? Vad blir kostnaden? En implantatbro i akrylat är billigare än i porslin och kan rätt utförd bli minst lika snygg, kanske snyggare än porslin.

”Utmärkt alternativ”

Det finns även ett starkt tryck från patienter att få implantat. Men att sätta in implantat utan tillräckligt med ben innebär en stor risk för haveri, vilket blir dyrt om garantitiden hunnit löpa ut. En sådan behandling är därför inte försvarbar, anser Anders Tullberg.
I ett sådant läge kan en protes som sätts fast med knäppen, en så kallad overdenture, vara ett utmärkt val. Ute i Europa är detta en lösning som ofta väljs, främst av kostnadsskäl.
– I Sverige, där de flesta har råd med tandvård tack vare ett bra tandvårdsstöd, är inte konstruktionen så spridd. Ändå kan det vara ett utmärkt alternativ. Då får man en protes som sitter oerhört bra. Har man en gammal och bra protes kan man göra fästet på denna och nå ett utmärkt resultat. Behandlingen blir kostnadseffektiv, säger Anders Tullberg.

Terapiplanering viktig

En viktig del innan behandlingen startar är terapiplaneringen.
– Min erfarenhet är att många tandläkare inte lägger ner tillräckligt med tid för detta.
Han ger ett exempel: Kanske behöver hela bettet höjas. Många tandläkare ser sina patienter år efter år och lägger inte märke till att bettet gradvis har sänkts. Höjer man då inte bettet finns stor risk för ett haveri. Ett sänkt bett kan också leda till käkledssmärta i och med att käken dras bakåt. Det är inte ovanligt att patienter med dessa problem besöker sjukvården i tron att man har öronproblem.
– I Stockholm har vi på Brahekliniken ett gott samarbete med öronläkare. Genom att man bygger upp bettet blir oftast käkledsbesvären mindre.
Allt som är väsentligt under behandlingen ska naturligtvis föras in i journalen. I patientanmälningar och lex Maria-anmälningar riktar IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ofta kritik mot olika brister.
Anders Tullberg lyfter särskilt fram en brist som han ganska ofta upptäcker i de remisser han får och de journalanteckningar som kommer in till förtroendenämnden: Det saknas diagnos. Det framgår exempelvis inte varför en tand ska extraheras.

Stöd vid anmälan

Ytterligare ett skäl att vara noggrann med journalskrivningen är att ha ryggen fri om något skulle gå snett och leda till en anmälan.
– Har man skrivit in att man informerat patienten om behandlingen, olika alternativ, risker etcetera, har man det som stöd när man skriver sitt yttrande.
Anders Tullberg ser gärna att allmäntandläkare vågar utföra fler protetiska behandlingar.
Man behöver inte alltid remittera utan man kan konsultera en kollega eller bolla idéer med någon specialist.
– Trots att jag själv är specialist diskuterar jag gärna med mina kolleger eller med min tandtekniker om jag behöver råd.
När det gäller implantat har Anders Tullberg ett par tips:
– Använd kända implantatsystem. Nya system dyker då och då upp, och de kan vara nog så bra, men finns kanske inte kvar efter några år. Då kan det vara väldigt svårt eller kanske omöjligt att få tag på skruvar.
Ett annat tips är att alltid använda originaldelar.
– Använder man piratkopior gäller inga garantier, påpekar han.
Läs också: ”Våga säga nej”
 

Kliniska fall med olika problem och lösningar

1. Gravt abraderat bett, med stora käkledsproblem och nedsatt tuggförmåga, där konventionell protetik med metallkeramiska kronor och broar i materialet ”Cara” i Co Cr, löst problemet. Avslutningsvis gjordes en plan bettskena i underkäken.

1. Gravt abraderat bett, med stora käkledsproblem och nedsatt tuggförmåga, där konventionell protetik med metallkeramiska kronor och broar i materialet ”Cara” i Co Cr, löst problemet. Avslutningsvis gjordes en plan bettskena i underkäken.


 
2. Ett bett som under årens lopp långsamt sjunkit ihop då patienten inte varit intresserad av behandling. Tuggförmåga var därför kraftigt nedsatt. Lösningen blev separata Zirkoniumkronor i bägge käkar samt skruvförankrade så kallade ”ISUS” broar i Co Cr i överkäkens sidopartier.

2. Ett bett som under årens lopp långsamt sjunkit ihop då patienten inte varit intresserad av behandling. Tuggförmåga var därför kraftigt nedsatt. Lösningen blev separata Zirkoniumkronor i bägge käkar samt skruvförankrade så kallade ”ISUS” broar i Co Cr i överkäkens sidopartier.


 
3. Ett havererat bett med estetiska problem, tuggsvårigheter, bruxism och stora besvär från käkleden. Patienten fick i överkäken en hel bro i materialet ”Cara” och CoCr, och i underkäken en skruvförankrad bro med ett s.k. ”ISUS” skelett och akryltänder, vilka lätt kan bytas ut.

3. Ett havererat bett med estetiska problem, tuggsvårigheter, bruxism och stora besvär från käkleden. Patienten fick i överkäken en hel bro i materialet ”Cara” och CoCr, och i underkäken en skruvförankrad bro med ett s.k. ”ISUS” skelett och akryltänder, vilka lätt kan bytas ut.


 
4. Havererade implantatbroar (notera brottytorna på övre bilden) som utsatts för stora krafter. För att lösa problemet med de nedslitna tänderna, se nedre bilden, krävs en höjning av hela bettet, det räcker inte med att höja enbart några få tänder. Alla akryltänder byttes ut.

4. Havererade implantatbroar (notera brottytorna på övre bilden) som utsatts för stora krafter. För att lösa problemet med de nedslitna tänderna, se nedre bilden, krävs en höjning av hela bettet, det räcker inte med att höja enbart några få tänder. Alla akryltänder byttes ut.

Upptäck mer