Annons

Annons

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

– Det finns en viss dysterhet på KI efter Macchiarinikrisen som vi måste ta oss ur. Min roll är att hitta lösningar och gå framåt, säger Anders Gustafsson, dekan för forskning.
Anders Gustafsson var dekan för forskarutbildning vid Karolinska institutet (KI) när dokumentärserien Experimenten visades i tv i början av året och ”Macchiariniskandalen” uppdagades.
– Macchiarini friades från forskningsfusk av dåvarande rektor, men forskningsfusk kan handla om komplicerade frågor som inte alltid är svartvita, säger Anders Gustafsson.

Anders Gustafsson Ålder: 60 år. Familj: Fru, två vuxna barn. Fritid: Lantstället i Arboga. På nattduksbordet: Paula Hawkins thriller The girl on the train. Senaste tandläkarbesöket: Tappade en krona för några månader sedan. Foto: Jessica Segerberg

Anders Gustafsson
Ålder: 60 år.
Familj: Fru, två vuxna barn.
Fritid: Lantstället i Arboga.
På nattduksbordet: Paula Hawkins thriller The girl on the train.
Senaste tandläkarbesöket:
Tappade en krona för några månader sedan.
Foto: Jessica Segerberg


I samband med det valde dåvarande dekan för forskning att lämna sitt uppdrag, och plötsligt var Anders Gustafsson dekan för både forskarutbildning och forskning under några månader.
När det var dags att tillsätta en ny dekan för forskning ”på riktigt” i våras var Anders Gustafsson en av fyra nominerade.
– Jag har varit dekan för forskarutbildning länge och är etablerad. Folk vet vem jag är.
Han vann omröstningen, och samtidigt som han tillträdde posten den 1 juli slutade han som dekan för forskarutbildning.
Att byta dekanjobb var inget som var planerat.
– Det är inget naturligt karriärsteg alls, utan väldigt onaturligt. Jobbytet beror helt på turerna kring Macchiarini, säger Anders Gustafsson.
Med det sagt, är han nöjd med att ha blivit dekan för forskning, ett uppdrag som pågår till slutet av 2018.
– Det är inte så tokigt. Det är spännande och ansvarsfullt, tycker han.

Ångrar sig ibland

Trots det finns det dagar då han ångrar att han tog jobbet. Dagar då det ena och det andra händer och problemen staplas på varandra.
Enligt KI:s egen åtgärdsplan, som presenterades i oktober i år, är Macchiariniskandalen KI:s ”värsta kris någonsin”.
”Efter Macchiariniskandalen och de efterföljande utredningarna är det ställt utom tvivel att KI genom sin hantering av rekryteringen samt verksamheten runt Paolo Macchiarini har bidragit till en medicinsk skandal med stora skadeverkningar …”, står det i åtgärdsplanen.
– Macchiarini har solkat ned KI:s rykte och vi var inte beredda. Skandalen har präglat vår tillvaro enormt, och präglar den fortfarande. Vi går igenom en kris, men vi lär oss mycket, säger
Anders Gustafsson och citerar Winston Churchill: ”Never let a good crisis go to waste.”
Han tror att krisen leder till bättre ordning och reda på KI, och till bättre regelefterlevnad.
– Nu måste vi ta tag i felaktigheterna som Sten Heckscher påpekar. På mitt område gäller det framför allt att säkerställa en fullgod forskningsdokumentation. Det har funnits brister, medger han.
– Det måste vara ordning kring etikgodkännanden och godkännande av djurförsök, bland annat, säger han.

Nya rutiner

Anders Gustafsson ska presentera nya rutiner för forskningsdokumentation senast 1 april 2017, enligt åtgärdsplanen.
Ett annat uppdrag i åtgärdsplanen som ligger på hans bord är att ta fram rutiner som säkrar att alla som forskar har tillräckliga kunskaper och färdigheter. De nya rutinerna ska finnas på plats från och med juli 2017.
Annars är Anders Gustafssons grundläggande uppdrag som dekan för forskning att ansvara för att det statliga forskningsanslaget används på ett så bra sätt som möjligt.
KI:s forskning har anslag på sammanlagt runt 5,5 miljarder kronor. Större delen av pengarna är externa medel. Det statliga forskningsanslaget är 1,1 miljarder. Det är den delen som Anders, tillsammans med styrelsen för forskning, ansvarar för.

Vill anställa unga

En förändring som han vill göra är att satsa pengar på att anställa unga lovande forskare på forskarassistentnivå istället för att göra strategiska topprekryteringar. KI får många fler forskarassistenter för samma pengar. Han vill också flytta fokus från mängden vetenskapliga publikationer till kvaliteten på publikationerna.
– Det vi vill ha är publikationer som får stor genomslagskraft. Vi ska bedriva forskning som leder till nya behandlingsmetoder, läkemedel, regler och rutiner. Sådan forskning som leder till att läroböckerna skrivs om.
Odontologisk forskning utgör bara cirka en procent av all KI:s forskning. Därför är det ingen stor del av Anders Gustafssons jobb som dekan för forskning.
Många ser det som en fördel att han kommer från ett litet område, tror han.
– Det hade varit annorlunda om jag hade till exempel varit cancerforskare.
Anders Gustafsson förespråkar ett större samarbete mellan odontologisk forskning och den övriga medicinska forskningen.
– Odontologin har varit lite isolerad, men det går åt rätt håll, tycker han.

I rätt riktning

Han ser ett intresse från medicinskt håll att involvera odontologisk forskning.
Framtidens laboratorium, som byggs på KI i Huddinge och invigs 2018, är ett steg i rätt riktning, tycker han.
Det ska användas av flera institutioner och gynna samverkan mellan forskare inom odontologi och områden som infektionsmedicin, translationell immunologi, gastroenterologi, cancer och metabolism.
Uppdraget som dekan för forskning sträcker sig till slutet av 2018. Efter det tänker Anders Gustafsson återgå till jobbet som professor i parodontologi vid institutionen för odontologi.
– Formellt är jag dekan till 80 procent. Jag har två doktorander, men det blir väldigt lite forskning och undervisning just nu.
Att själv forska tycker han är trevligt och spännande, och han saknar det ibland.
– Men jag saknar ännu mer att undervisa, säger han.

Varit KI trogen

Anders Gustafsson var prodekan för forskarutbildning innan han blev dekan. Dessförinnan var han professor och chef för KI:s enhet för parodontologi och tandhygienistutbildning i några år.
Han har alltid varit KI trogen och gick ut tandläkarutbildningen 1983, forskarutbildningen 1995 och specialistutbildningen i parodontologi 1996.
Under sin karriär har Anders Gustafsson bara jobbat heltid som kliniskt verksam tandläkare i sex år. Han slutade helt med patienter runt 2002.
Saknar du det kliniska arbetet?
– Nej, inte ett enda dugg.
Janet Suslick

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Tandläkare kan upptäcka benskörhet

Forskning visar att tandvården har goda förutsättningar att upptäcka tecken på benskörhet och därmed förhindra osteoporos. Men det behövs kunskap och bättre möjligheter att remittera patienter som ligger i farozonen.

Okategoriserade