Annons

Annons

HPV-infektion kan öka risken för en andra tumör vid muncancer

Muncancerpatienter som är smittade av humant papillomvirus, HPV, typ 18 kan ha en ökad risk att drabbas av en andra primärtumör. Den varningen skickar forskare från Taiwan ut efter att ha undersökt förekomsten av HPV-infektion hos 103 muncancerpatienter vid en onkologavdelning på ett sjukhus i Taiwan. 31 patienter visade sig vara smittade med HPV, varav...

Muncancerpatienter som är smittade av humant papillomvirus, HPV, typ 18 kan ha en ökad risk att drabbas av en andra primärtumör. Den varningen skickar forskare från Taiwan ut efter att ha undersökt förekomsten av HPV-infektion hos 103 muncancerpatienter vid en onkologavdelning på ett sjukhus i Taiwan.
31 patienter visade sig vara smittade med HPV, varav hälften hade HPV-16 och knappt en fjärdedel HPV-18. Papillomviruset hade inget samband med kön, var tumören satt, dess aggressivitet eller utfallet av behandlingen. Inte heller var förekomsten högre hos personer som drack alkohol, rökte eller tuggade tobak.
Däremot fanns det en signifikant koppling mellan HPV-18 och förekomsten av en andra primärtumör, drygt fyra av tio smittade med HPV-18 hade en andra tumör jämfört med knappt en av tio som inte var smittade. Eftersom studien är förhållandevis liten anser forskarna att deras resultat måste bekräftas i större studier.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade