Annons

Annons

HPV smittar via oralsex

Humant papillomvirus, HPV, orsakar förutom livmoderhalscancer även oralcancer. Men det har varit oklart hur smittvägarna sett ut.

Humant papillomvirus, HPV, orsakar förutom livmoderhalscancer även oralcancer. Men det har varit oklart hur smittvägarna sett ut, om viruset smittar via oralsex på samma sätt som vid vaginalsex. Tidigare studier har givit varierande resultat och frågan har varit kontroversiell.
Nu kan brasilianska forskare addera ytterligare ett tungt belägg för att viruset faktiskt sprids via oralsex.
Forskarna har undersökt 31 par där samtliga män hade HPV-relaterade sår på penis. Forskarna tog vävnadsprover från männens sår och vaginala och orala slemhinneprov från deras kvinnliga partners.
22 av männen var smittade av HPV och bland deras kvinnliga partners var 18 smittade vaginalt och 17 oralt. Av dessa hade 14 par samma stam HPV på minst två av de tre undersökningsställena och 13 av paren angav att de ägnade sig åt oralsex.
Tre par angav att de använde kondom vid oralsex och samtliga dessa hade olika stammar HPV i mun och på penis. Hos de resterande paren var HPV-stammarna helt överensstämmande mellan mun och penis i åtta av tio fall. Motsvarande siffra för samstämmighet av HPV-stammar mellan penis och vagina var sju av 14 fall.
Forskarna konstaterar att oral HPV-smitta är minst lika vanlig som vaginal smitta och att ett barriärskydd som kondom verkar skydda mot smitta.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade