Annons

Annons

Hyaluronsyra kan förbättra parondontal behandling

Genom att komplettera vanlig mekanisk infektionskontroll och polering av tandhalsar med en gel innehållande hyaluronsyra förbättras effekten av den parodontala behandlingen. Det kan forskare från Schweiz och Tyskland visa i en studie på 34 patienter med måttligt till svår parodontit. Deltagarna lottades till hyaluronsyrabehandlingen eller kontrollgrupp. Direkt efter den vanliga behandlingen fick de 17 patienter...

Genom att komplettera vanlig mekanisk infektionskontroll och polering av tandhalsar med en gel innehållande hyaluronsyra förbättras effekten av den parodontala behandlingen. Det kan forskare från Schweiz och Tyskland visa i en studie på 34 patienter med måttligt till svår parodontit.
Deltagarna lottades till hyaluronsyrabehandlingen eller kontrollgrupp. Direkt efter den vanliga behandlingen fick de 17 patienter som lottats till interventionsgruppen en gel med 0,8 procent hyaluronsyra insprutat i tandfickorna. Patienterna fick sedan med sig en egen gel i styrkan 0,2 procent som de applicerade i tandfickor och på tandkött två gånger per dag under de följande 14 dagarna.
Vid uppföljningarna efter tre och sex månader hade den grupp som fått hyaluronsyra signifikant bättre värden på parodontala parametrar som sonderingsdjup och fästenivå. Testpatienterna hade också en bättre bakterieflora med lägre halter av parodontala bakterier.
Studien visar, menar forskarna, att hyaluronsyrans antibakteriella effekt kan användas för att förbättra effekten av vanlig parodontal behandling.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade