Annons

Annons

Ibuprofen före nervblockad bättre vid pulpit

Det är erkänt svårt att lägga en nervblockad av underkäken (blockering av nervus alveolaris inferior) vid pulpit. Trots att nervblockaden ofta fungerar bra vid vanligare åkommor rapporterar litteraturen om en misslyckandefrekvens på mellan 30 och 90 procent vid pulpit. Men nu kan mexikanska forskare ha funnit en metod som dramatiskt ökar chanserna att lyckas med...

Det är erkänt svårt att lägga en nervblockad av underkäken (blockering av nervus alveolaris inferior) vid pulpit. Trots att nervblockaden ofta fungerar bra vid vanligare åkommor rapporterar litteraturen om en misslyckandefrekvens på mellan 30 och 90 procent vid pulpit. Men nu kan mexikanska forskare ha funnit en metod som dramatiskt ökar chanserna att lyckas med blockaden.
Vid pulpit är hela den inflammatoriska kaskaden igångsatt med produktion av prostaglandin som bland annat gör natriumjonkanalerna i smärtnerverna extra känsliga och dessutom ökar uttrycket av två subtyper av natriumjonkanaler (Nav 1.8 och Nav 1.9) som anestetikum som lidokain (Xylokain med flera) har svårt att blockera. Dessutom innebär det låga pH-värdet i inflammerad vävnad ytterligare ett hinder för lidokain eftersom det ökar bildandet av en negativt laddad lidokain-jon som inte kan passera cellmembran och därmed inte utöva sin bedövande effekt.
De mexikanska forskarna använde sig därför av mepivakain med adrenalin (liknande Carbocain-adrenalin) som anestetikum istället eftersom substansen inte lika lätt bildar laddade joner i sura miljöer. De ville sedan se om en antiinflammatorisk premedicinering med ibuprofen kunde förbättra oddsen att lyckas med blockaden. Ibuprofen hämmar nämligen syntesen av prostaglandiner och minskar uttrycket av jonkanalen Nav 1.8 vid inflammation.
Forskarna lottade 50 patienter med symtomatisk irreversibel pulpit till att antingen få 600 mg ibuprofen eller placebo en timme före ingreppet. Patienterna bedövades med 1,8 ml mepivakain 2 % med adrenalin och en kvart efter injektionen utvärderades blockaden med tre test. Först testades bedövningen i läppen, sedan gjordes ett kyltest på den inflammerade tanden och slutligen kontrollerades smärtan vid det endodontiska ingreppet. Om patienten kände smärta eller obehag vid något av dessa tre test bedömdes blockaden som misslyckad.
Förmedicinering med ibuprofen visade sig göra en stor skillnad eftersom 18 av 25 patienter (72 procent) som fått ibuprofen var helt smärtfria under hela ingreppet jämfört med 9 av 25 patienter (36 procent) som fick placebo. Patienterna som förmedicinerats hade dessutom mindre besvär med post-operativ smärta.

Upptäck mer