Annons

Annons

Implantat ger sämre känsel

Tandimplantat försämrar patienternas förmåga att uppfatta känslointryck av tuggrörelser och käktryck.

Tandimplantat försämrar patienternas förmåga att uppfatta känslointryck av tuggrörelser och käktryck. En japansk meta-analys av sex studier visar att det, i snitt, krävs åtta gånger så stor kraft för att en patient med implantat ska känna något jämfört med en person med naturliga tänder.
Men spridningen var stor, de olika studierna redovisade att den kraft som krävdes in­nan patienter med implantat uppfattade något var mellan fyra och 20 gånger högre än för personer med naturliga tänder.
Frågan är viktig eftersom tuggkraften vid intag av mat styrs via de känslointryck som hjärnan får av det sensoriska system som finns i käkben och naturliga tänder. En dämpning av dessa känslointryck på grund av implantat kan leda till att en alltför stor tuggkraft används, något som i sin tur kan resultera i att implantaten fallerar.
Studierna visade också att patienter med implantat hade svårare att avgöra skillnader i tjocklek med tänderna, men där var inte skillnaden mellan implantat och naturliga tänder lika stor.

Upptäck mer