Annons

Annons

Implantat ger sämre känsel

Tandimplantat försämrar patienternas förmåga att uppfatta känslointryck av tuggrörelser och käktryck.

Tandimplantat försämrar patienternas förmåga att uppfatta känslointryck av tuggrörelser och käktryck. En japansk meta-analys av sex studier visar att det, i snitt, krävs åtta gånger så stor kraft för att en patient med implantat ska känna något jämfört med en person med naturliga tänder.
Men spridningen var stor, de olika studierna redovisade att den kraft som krävdes in­nan patienter med implantat uppfattade något var mellan fyra och 20 gånger högre än för personer med naturliga tänder.
Frågan är viktig eftersom tuggkraften vid intag av mat styrs via de känslointryck som hjärnan får av det sensoriska system som finns i käkben och naturliga tänder. En dämpning av dessa känslointryck på grund av implantat kan leda till att en alltför stor tuggkraft används, något som i sin tur kan resultera i att implantaten fallerar.
Studierna visade också att patienter med implantat hade svårare att avgöra skillnader i tjocklek med tänderna, men där var inte skillnaden mellan implantat och naturliga tänder lika stor.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade