Annons

Annons

Implantatkirurgi kräver vana och volym

Visst kan allmäntandläkare göra implantatkirurgi bra – om de gör det regelbundet. Men gör du kirurgiska ingrepp sporadiskt är det bättre att låta bli.

Att lära sig implantatkirurgi är populärt bland allmäntandläkare, men det behövs en viss vana och volym på verksamheten för att det ska fungera bra.
Om du inte gör dentoalveolärkirurgi ska du inte operera in implantat heller, anser Mikael Magnusson, käkkirurg på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
– Man ska hålla på med kirurgi varje vecka, annars blir det som att uppfinna hjulet varje gång.

Mikael Magnusson Ålder: 57 år Titel: Övertandläkare. Arbetar: Käkkirurg och tandläkarchef på Akademiska sjukhusets avdelning för käkkirurgi i Uppsala. Foto: Anna Rut Fridholm

Mikael Magnusson
Ålder: 57 år
Titel: Övertandläkare.
Arbetar: Käkkirurg och tandläkarchef på Akademiska sjukhusets avdelning för käkkirurgi i Uppsala.
Foto: Anna Rut Fridholm


Innan du börjar med implantatkirurgi, rekommenderar Mikael Magnusson att du har minst ett par års erfarenhet som allmäntandläkare. För att komma igång med dentoalveolärkirurgi finns det exempelvis tvådagarskurser i baskirurgi. Vill du höja nivån finns diplomkurser och liknande. Det viktigaste är dock att skaffa dig rutin i det dagliga arbetet.
– Man måste bli ”vän med vävnaden” och kunna det tekniska: att fälla lambå, och suturera. Det är också viktigt att kunna hantera blödningar, postoperativa komplikationer och andra problem som kan uppstå, säger Mikael Magnusson.
Bra kunskaper i anatomi är nödvändiga och det är en fördel om du kan implantatprotetik. Även där finns det kurser.
När du känner dig trygg i vardaglig oral kirurgi och implantatprotetik kan det vara dags att lära dig implantatkirurgi.
– Att sätta implantat är enkelt – om förutsättningarna är bra. Det är när förutsättningarna inte är optimala som man behöver kunna mer.
Börja gärna med en grundkurs i implantatkirurgi. Implantatföretagen har ett stort utbud av kurser på till exempel tre dagar som blandar teori och praktiska övningar på plast- och griskäkar. Det är en fördel att man lär sig det implantatsystemet man kommer att arbeta med, men nackdelen är att man på så sätt blir bunden till det.
På utbildningsorterna ges det ibland längre kurser där man bekantar sig med flera olika system. Det finns även diplomkurser och liknande.
Mikael Magnusson rekommenderar intresserade allmäntandläkare att gå en implantatkurs även om de inte planerar att sätta implantat till vardags.
– Om man till exempel gör mycket implantatprotetik är det inte dumt att veta hur implantatkirurgin går till.
Vill du komma igång med implantatkirurgi efter kursen är det bra att auskultera någon dag hos en käkkirurg och sedan operera några lämpliga patienter på den egna kliniken tillsammans med en specialist.
– Det är viktigt att de första implantaten blir bra, säger Mikael Magnusson.
Bäst är att börja med premolarer hos friska patienter där det finns goda benförutsättningar, rekommenderar han.
– Ibland kan man behöva hjälp att fatta beslut, men det är bra om man är tydlig i sina tankar innan man rådfrågar specialisten, säger han.
Det gäller också att ha övervägt alternativ. Bara för att du har gått implantatkurs behöver det inte betyda att implantat är bästa lösningen.
– Även om det är starkt subventionerat, är det mycket pengar som ska läggas ut, konstaterar Mikael Magnusson.
– Konventionell protetik kan vara väl så bra för patienten.
Välj lämpliga patienter i samråd med en specialist i början. När du har fått rutin på enklare implantatoperationer ökar du svårighetsgraden efterhand. Så småningom kan du gå en kurs i benaugmentation och sinuslyft om du vill göra svårare fall.
Det är bra att ha någon att diskutera fall med även efter den första tiden. Gärna en käkkirurg, eller också en annan specialist eller allmäntandläkare med stor erfarenhet av implantatkirurgi.
– Allt går inte som på räls. Då är det bra att ha någon att resonera med.
Läs också: Ett naturligt steg vidare
 

Mikael Magnussons patientfall:

Nybörjare på implantatkirurgi? Personer som är friska medicinskt och odontologiskt och som inte erbjuder några större protetiska utmaningar är lämpliga att börja med. Här är ett exempel.
40-årig man, väsentligen frisk. Retningsfria förhållanden intra oralt, 45 rotfraktur. 45 avlägsnad fem månader före implantatoperationen.
Vid undersökning inför implantatoperation finns god benbredd över cristan, retningsfria gingivala förhållanden och gynnsam relation till överkäken.
Radiologiskt kan man se att avståndet till foramen mentale är betryggande och att avståndet till omgivande tänder är bra, då de står vertikalt. Man har installerat Straumann standard plus 4,1 mm 10 mm långt. Primär stabilitet uppnås.
På den postoperativa röntgenbilden står implantatet parallellt med omgivande tänder.
Tre månader efter implantatoperationen sätts kronan på plats.

Här finns bra förutsättningar att lyckas.

Här finns bra förutsättningar att lyckas.


 
Implantatet står parallellt med omgivande tänder.

Implantatet står parallellt med omgivande tänder.


 
Kronan sätts på plats efter tre månader.

Kronan sätts på plats efter tre månader.


 
Den här patienten är också lämplig att starta implantatkirurgi på.
43-årig man, väsentligen frisk. Förlorat 25 sedan något år. Den kliniska undersökningen visar retningsfria förhållanden, god benbredd över cristan och gynnsam relation till underkäken. Radiologiskt finner man vertikalt bra förutsättningar med gott om ben mot sinus maxillaris, bra bredd mellan 26 och 24 som står vertikalt.
Man har installerat Straumann standard plus 4,1 mm 12 mm långt och man uppnår primär stabilitet. Inläkningstiden är åtta veckor. På postoperativa röntgenbilder står implantatet parallellt med omgivande tänder.
Fyra månader efter operationen lämnas kronan 25 ut.
Bredden mellan 26 och 24 är bra.

Bredden mellan 26 och 24 är bra.


 
Implantatet står parallellt med omgivande tänder.

Implantatet står parallellt med omgivande tänder.


 
Efter fyra månader är kronan på plats.

Efter fyra månader är kronan på plats.


 

Upptäck mer