Annons

Annons

Ingen nytta med smärtlindring av tandköttet före injektion

Det är ingen idé att ge ytlig smärtlindring av tandköttet före injektion av bedövningsmedel. Inte heller spelar det någon roll för hur väl bedövningen tar. Det kan iranska forskare visa efter en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad cross-over-studie på 25 frivilliga som två gånger under två veckor ställde upp och fick en av sina övre framtänder...

Det är ingen idé att ge ytlig smärtlindring av tandköttet före injektion av bedövningsmedel. Inte heller spelar det någon roll för hur väl bedövningen tar. Det kan iranska forskare visa efter en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad cross-over-studie på 25 frivilliga som två gånger under två veckor ställde upp och fick en av sina övre framtänder bedövade.
Försökspersonerna lottades till att få en topikal gel som antingen innehöll 20 procent benzokain eller placebo applicerad på den alveloära mucosan strax intill den tand som skulle bedövas. Efter cirka en minut gavs bedövningen med 1,8 milliliter prilokain under en minuts tid.
Men forskarna kan inte visa någon skillnad i upplevd smärta vid injektionen mellan dem som fick den initiala smärtlindringen och dem som fick placebo. Inte heller kan de se någon skillnad i hur väl bedövningen tog. Sammanlagt var 72 procent av de 50 tänderna lyckosamt bedövade och det fanns ingen korrelation till vilka som hade fått topikal smärtlindring före eller inte, eller till vilka som upplevde smärta vid injektionen eller inte.
Forskarna poängterar dock att även om det inte verkar spela någon roll för utfallet av bedövningen är det ändå viktigt att tandläkaren lägger bedövningarna så smärtfritt som möjligt för att ”behålla populariteten” hos sina patienter.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade