Annons

Annons

Inget stöd för ökning av muncancer av munsköljmedel

Frågan om munsköljmedel kan öka risken för muncancer har varit aktuell i decennier. På senaste tiden har särskilt munsköljmedel innehållande alkohol ifrågasatts.

Nu har forskare vid »International Prevention Research Institute«, iPRI, i Frankrike gjort en meta-analys av samtliga 18 relevanta publicerade epidemiologiska studier av sambandet mellan munsköljmedel och utvecklingen av muncancer som de kunde hitta.
De kunde dock inte finna några belägg för ett samband mellan vanlig användning av munsköljmedel och muncancer. De fann heller ingen trend när de tittade på användning med olika frekvens.
Forskarna gjorde även en särskild analys av munsköljmedel som innehöll över 25 procent alkohol. Men inte heller för dessa produkter kunde de hitta några belägg för en ökad risk för muncancer.
 
 
 
 

Upptäck mer