Annons

Annons

Inget stöd för ökning av muncancer av munsköljmedel

Frågan om munsköljmedel kan öka risken för muncancer har varit aktuell i decennier. På senaste tiden har särskilt munsköljmedel innehållande alkohol ifrågasatts.

Nu har forskare vid »International Prevention Research Institute«, iPRI, i Frankrike gjort en meta-analys av samtliga 18 relevanta publicerade epidemiologiska studier av sambandet mellan munsköljmedel och utvecklingen av muncancer som de kunde hitta.
De kunde dock inte finna några belägg för ett samband mellan vanlig användning av munsköljmedel och muncancer. De fann heller ingen trend när de tittade på användning med olika frekvens.
Forskarna gjorde även en särskild analys av munsköljmedel som innehöll över 25 procent alkohol. Men inte heller för dessa produkter kunde de hitta några belägg för en ökad risk för muncancer.
 
 
 
 

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade