Annons

Annons

Internationell expertgrupp föreslår ny definition av bruxism

Tandgnissel, eller bruxism, har hittills inte haft någon enhetlig definition med internationellt genomslag. Det finns i dag flera definitioner där alla har nackdelar och olämpliga eller värderande termer i sina beskrivningar av tillståndet. Därför har en grupp internationella bruxismexperter nu tagit fram en definition som är enkel, tar hänsyn till tillståndets dygnskaraktäristik och saknar associationer...

Tandgnissel, eller bruxism, har hittills inte haft någon enhetlig definition med internationellt genomslag. Det finns i dag flera definitioner där alla har nackdelar och olämpliga eller värderande termer i sina beskrivningar av tillståndet. Därför har en grupp internationella bruxismexperter nu tagit fram en definition som är enkel, tar hänsyn till tillståndets dygnskaraktäristik och saknar associationer till underliggande orsaksmekanismer eller samsjukligheter.
Den nya, föreslagna, definitioner lyder: »Bruxism är en repetitiv käkmuskelaktivitet karaktäriserad av sammanbitande och gnisslande av tänderna och/eller krampande eller upprepat tryck från underkäken. Bruxism har två distinkta dygnsmanifestationer; det kan uppträda under sömn (kallat sömnbruxism) eller under vakenhet (kallat vakenbruxism).«
Expertgruppen föreslår även ett diagnostiskt graderingssystem för att beskriva säkerheten i diagnosen som består av termerna »möjlig«, »trolig« eller »defintiv« sömn- eller vakenbruxism.
Möjlig bruxism baseras på egenrapportering i form av frågeformulär eller anamnesen i en klinisk undersökning. Trolig bruxism baseras på egenrapportering plus inspektionsdelen i en klinisk undersökning.
Slutligen definitiv sömnbruxism baseras på egenrapportering, en klinisk undersökning samt en polysomnografisk mätning helst kompletterad med en video/audio-inspelning. Definitiv vakenbruxism baseras i stället på egenrapportering, klinisk undersökning samt en elektromyografisk mätning helst kombinerad med så kallad (»ecological momentary assessment methodology« ??), EMA.
Expertgruppen hoppas att både den nya definitionen och graderingssystemet vinner forskares och klinikers gillande och därmed blir en fast bas från vilken framtida forskning och observationer kan bygga på.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade