Annons

Annons

Kariesbakterie lever på tandborsten i 44 timmar

Den främsta kariesorsakande bakterien i världen överlever i rumstemperatur på tandborstens strån i upp till 44 timmar.

Den främsta kariesorsakande bakterien i världen, Streptococcus mutans, överlever i rumstemperatur på tandborstens strån i upp till 44 timmar. Den ganska obehagliga nyheten kan brasilianska forskare avslöja efter att ha undersökt saken ordentligt.
Forskarna lät 20 flickor mellan fyra och åtta år gamla få sina tänder bors­tade på dagis en gång var tredje dag, vid totalt 13 tillfällen, av en och samma tandläkarstudent. Borstningen pågick i en minut, utan tandkräm och varje gång användes nya tandborstar. De totalt 260 tandborstarna analyserades direkt enligt ett schema så att forskarna fick ett mått på bakteriemängden på borstarna efter 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 och 48 timmar. För att kontrollera att borstarna inte kontaminerades under processen skickade de även med fem oanvända, helt nya, tandborstar.
Under de första 16 timmarna efter borstningen hade tandborstarna massiva beläggningar av bakterier som mätt över 100 kolonier per borste. Därefter avtog bakteriemängden med tiden. Men fortfarande 44 timmar efter borstningen fanns det mellan en och 50 kolonier av bakterien på tandborstarna från de 20 flickorna. Först efter 48 timmar var alla tandborstarna fria från bakterier. Samtliga fem kontrollborstar var helt fria från bakterier.
Fyndet har betydelse eftersom det visar att patienter kan återsmitta sig själva vid upprepad tandborstning med samma tandborste, att bakterier kan överföras mellan tandborstar som står emot varandra i samma tandborstmugg och att personer som delar tandborste kan smitta varandra.
Forskarna påpekar att de inte använde tandkräm i sin studie. Något som skulle kunna förklara den extremt långa överlevnaden på borstarna, eftersom tandkräm sedan tidigare visat förkortar överlevnadstiden för Streptococcus mutans något. Men oavsett det lyfter de fram behovet av att desinficera tandborsten efter borstningen på grund av bakteriens långa livslängd.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade