Annons

Annons

Karriären rullar på

2002 fick Peggy Näsman Dentatus pris som årets bästa student vid den odontologiska riksstämman i Göteborg. Hur gick det sedan för henne? Jo, karriären har rullat på bra, visar det sig när Tandläkartidningen ringer upp henne.

I motiveringen till priset stod det att hon under sin utbildning bland annat: ”har tillämpat teoretiska och kliniska kunskaper på ett intelligent och omdömesgillt sätt. Hon har en ovanlig bredd i sina teoretiska kunskaper och en stor förmåga att använda dessa på ett adekvat sätt i kliniska situationer. Hon har också visat prov på stor klinisk mognad.”
– Naturligtvis blev jag väldigt glad och ärad när jag fick priset, berättar hon medan de två barnen stojar i bakgrunden. Hon är nämligen barnledig, en nog så hektisk paus i den odontologiska karriären.
Vad hände då efter att hon fått priset?
En hel del, visar det sig. Efter sin tandläkarexamen fick hon en tjänst vid folktandvården i Nynäshamn, en dryg timmes pendlingsresa från hemmet i Stockholm. En mycket bra arbetsplats för en nyutexaminerad tandläkare, enligt henne själv.
– Det var en stor klinik med många erfarna medarbetare. Där trivdes jag jättebra och kände mig trygg,
eftersom det alltid fanns någon att rådfråga. Det är guld värt när man är ny i yrket. Där hade jag också en mentor som stöd.
 

Forskning lockade

Efter ett år där knackade ödet på dörren; hon fick en förfrågan från tandläkarhögskolan vid KI, Huddinge om hon ville undervisa en dag i veckan där, och den chansen tog hon och har inte ångrat det. Sedan följde ett vikariat som adjunkt där två dagar i veckan. Resten av veckan arbetade hon kvar i Nynäshamn.
Men det intresse för forskning som hon fått när hon under tandläkarutbildningen gick forskarskolan på KI tog över alltmer, och 2006 doktorandregistrerade hon sig vid KI.
– Redan på forskarskolan tyckte jag att det var både intressant och spännande att forska. Det var och är också ett sätt att bredda min yrkeskompetens, förklarar hon.
 

Hoppas på postdoc

Just nu tar barnen det mesta av tiden, men doktorsavhandlingen är mer än halvfärdig. Om ett par år hoppas hon bli klar. Avhandlingen handlar om fluorets inverkan på benvävnad och hjärt- och kärlsjukdom. Det är en registerstudie på personer födda mellan 1900–1919.
I framtiden hoppas Peggy Näsman på att kunna kombinera forskning med kliniskt arbete.
– Jag skulle gärna vilja jobba kvar vid tandläkarhögskolan. Det är viktigt för mig att ha kvar patientarbetet, men det vore också roligt och spännande att få fortsätta att forska. Problemet är att det är svårt  att finansiera forskningsprojekt. Har jag tur kan jag få en postdoctjänst.

Upptäck mer