Annons

Annons

Låg fluorhalt till barn ifrågasätts

Till förskolebarn rekommenderas ofta tandkräm med låg fluorhalt för att undvika risken att drabbas av dental fluorosis. Nu ifrågasätts detta av forskare.

Till förskolebarn rekommenderas ofta tandkräm med låg fluorhalt för att undvika risken att drabbas av dental fluorosis – en permanent missfärgning av tänderna. Nu ifrågasätts detta av forskare som gått igenom den samlade forskningen på området.
De kan visa att det saknas hållbara bevis för att lågfluortandkräm minskar risken för missfärgning hos dessa barn samtidigt som det finns belägg för att den låga fluorhalten ökar risken att drabbas av karies.
Det är brasilianska forskare som har genomfört en meta-analys av randomiserade, kontrollerade studier som jämfört låg- och normalfluortandkräm på barn yngre än sju år. Sökningar i databaser som Medline och Embase med flera gav över 1 900 möjliga studier, men efter att forskarna rensat bort alla studier som inte uppfyllde de hårda inklusionskriterierna var det till slut endast fem studier kvar.
Två av studierna, omfattande knappt 2 000 barn, hade undersökt skillnader i missfärgning, men de kunde inte visa någon signifikant skillnad i förekomsten av estetiskt relevanta missfärgningar mellan barn som använt tandkräm med låg eller hög halt fluor. De tre övriga studierna, omfattande drygt 4 600 barn, kunde däremot visa en måttligt, men statistiskt signifikant, förhöjd risk att drabbas av karies vid användning av lågfluortandkräm (relativ risk = 1,13).
Forskarna menar att det saknas vetenskapligt stöd för att använda tandkräm med låg fluorhalt till förskolebarn, eftersom den inte skyddade dem mot missfärgningar samtidigt som den ökade risken för karies.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade