Annons

Annons

Lägre risk för nervskador om visdomständer dras före 30 år

Patienter som är under 30 år gamla när visdoms­tänder extraheras har lägre risk att drabbas av bestående nervskador.

Patienter som är under 30 år gamla när visdoms­tänder extraheras har lägre risk att drabbas av bestående nervskador. Det visar en norsk studie som har följt upp utfallet av extraktionen av 1 220 visdomständer hos 884 patienter där 55 procent av patienterna var under 30 år.
Nervskador efter extraktion av visdomständer är ovanliga. Av de 884 patienterna var det totalt 14 som drabbades av någon typ av skada. Av de elva som drabbades av skador på den nedre alveolärnerven var sex återställda efter fem år, medan av de fyra som drabbades av skador på lingualnerven fick alla permanenta skador. En person drabbades av skador på båda nerverna och blev återställd i den nedre alveolärnerven, men inte i lingualnerven.
Samtliga personer som skadats i den nedre alveolärnerven och var under 30 år blev helt återställda efter tre till fyra månader, medan endast tre av åtta över 30 år blev det. När det gäller skada på lin­gual­nerven framstår den som svårläkt oavsett ålder, då hälften som drabbades av permanenta skador var under 30 år.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade