Annons

Annons

Laser lindrar smärtan snabbt vid aftös stomatit

Efter bara tre dagars behandling med lågeffektslaser minskade smärtan signifikant och dramatiskt för patienterna med återkommande aftös stomatit, medan de patienter som fick placebobehandling inte upplevde någon säkerställd smärtlindring. Även svårigheter att äta, dricka och borsta tänderna minskade signifikant och dramatiskt för de patienter som fick laserbehandling, men inte för dem som fick placebo. Det...

Efter bara tre dagars behandling med lågeffektslaser minskade smärtan signifikant och dramatiskt för patienterna med återkommande aftös stomatit, medan de patienter som fick placebobehandling inte upplevde någon säkerställd smärtlindring. Även svårigheter att äta, dricka och borsta tänderna minskade signifikant och dramatiskt för de patienter som fick laserbehandling, men inte för dem som fick placebo.
Det är resultatet av en svensk studie där 40 patienter med återkommande aftös stomatit lottades till laserbehandling med en GaAlAs (gallium-aluminium-arsenik)-laser med en våglängd på 809 nm eller placebo. Aftesåren behandlades genom att laserns glasstav lades mot såren och lasern aktiverades under 80 sekunder.
För patienterna i placebogruppen gjordes exakt samma sak, förutom att lasern aldrig aktiverades. Patienterna var blindade för vem som fått vilken behandling, men det var inte möjligt att blinda den behandlande tandläkaren.
De laserbehandlade patienternas upplevelse av aftesmärtan sjönk från 81,7 till 31,5 på en hundragradig VAS-skala. Samtidigt angav de att svårigheter att äta minskade från 75 procent till noll, svårigheter att dricka från 90 procent till 5 procent och svårigheter att borsta tänderna från 80 procent till 5 procent. De placebobehandlade patienterna upplevde endast mindre förändringar som ofta saknade statistisk signifikans.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade