Annons

Annons

Listerine hjälper inte mot plack

I reklamen talas det om att Listerine motverkar plack. Det påståendet ville några norska forskare testa sanningshalten i.

De aktiva ämnena i Listerine anges av tillverkaren vara essensoljor, fluor och zinkklorid som är blandade i en alkohollösning. De flesta studier som visar Listerines effekt har använt en 5-procentig alkohollösning som kontroll. Det blir inte en rättvis jämförelse eftersom alla Listerine-modeller, utom den helt nya alkoholfria Listerine Zero, innehåller mellan 21,6 och 26,9 procent alkohol, menar forskarna.
De jämförde därför ”den mest kompletta” modellen Listerine Total Care med en 22-procentig alkohollösning samt med en lösning med 0,2 procent klorhexidin på 45 friska frivilliga som studerade till tandhygienist, tandläkare eller läkare.

90 fluortabletter

Försökspersonerna lottades till en av de tre grupperna av en utomstående person som också gav dem lösning och instruktioner. Försökspersonerna fick en professionell tandrengöring vid studiestart, då det också tillverkades individuella tandskydd för den övre högra kvadranten (Q1). De fick även identiska paket med tandborste, tandtråd, tandkräm samt 90 fluortabletter och instruktioner om att använda dessa i stället för sina vanliga attiraljer.
Tandskyddet, som var fäst på tandborsten, skulle sättas in vid varje tandborstning, men tas ut innan sköljning med tilldelad lösning. På så sätt blev studenterna sina egna kontroller med en sida av överkäken som bara sköljdes medan den andra både borstades, behandlades med tandtråd och sköljdes.

Klorhexidin gav skydd

Forskarna använde sig av den modifierade experimentella gingivit-modellen över tre veckor, som tidigare visats vara både tillförlitlig och tillräckligt lång för att identifiera skillnader i plackuppbyggnad.
Resultatet visar att lösningen med klorhexidin gav ett signifikant skydd mot plack på de tänder som inte borstats jämfört med Listerine och alkohollösningen, medan det inte var någon skillnad i plackuppbyggnad mellan de två senare lösningarna.

Mekanisk rengöring tillräcklig

Förekomsten av gingivit var också signifikant lägre för de som använt klorhexidin. I den kvadranten som, förutom sköljningarna, också hade borstats morgon och kväll fanns det väldigt lite plack och det var ingen signifikant skillnad mellan någon av lösningarna, vare sig när det gällde plack eller gingivit.
Forskarnas slutsatser är att det snarare är den relativt höga alkoholhalten i Listerine, inte de påstått aktiva ämnena, som har givit utslag i tidigare studier, att vid samtidig tandborstning var plackuppbyggnaden nära noll i alla tre grupperna, vilket innebär att vanlig mekanisk rengöring är fullt tillräckligt för att hålla rent. Varken Listerine eller alkohollösningen hade någon effekt av kliniskt värde eftersom den plackuppbyggnad som kunde ses efter enbart sköljning var fullt tillräcklig för att orsaka plackrelaterade sjukdomar.

Upptäck mer