Annons

Annons

Mängden tandkött i leendet påverkar andras omdöme

Hur mycket tandkött som syns när en person ler påverkar hur personen uppfattas av andra människor. Det kan amerikanska forskare visa.

Hur mycket tandkött som syns när en person ler påverkar hur personen uppfattas av andra människor. Det kan amerikanska forskare visa i en studie där de låtit 77 personer bedöma fotografier av leenden. De tio patienterna, vars leenden hade fotograferats, hade alla diagnostiserats ha en förändrad tanderuption i överkäkens framtänder så att tänderna såg allt för korta ut. Fotografierna hade sedan manipulerats digitalt för att visa hur de skulle se ut efter ett estetiskt kirurgiskt ingrepp genom att förlänga den synliga delen av tanden.
De 77 försökspersonerna fick i en slumpvis ordning titta på de 20 före- och efter-bilderna och på en VAS-skala bedöma hur attraktiva, vänliga, trovärdiga, intelligenta och självsäkra de olika leendena var. Försökspersonerna bestod dels av en kontrollgrupp med 43 sistaårsstudenter på tandläkarutbildningen och dels av en testgrupp av 34 förstaårs-studenter på läkar- och tandläkar-linjen utan tidigare akademisk erfarenhet av dentalestetik.
Men oavsett erfarenhet av dessa frågor bedömdes leendena likadant av båda grupperna. Leendena som visade mer tänder och mindre tandkött bedömdes genomgående som signifikant attraktivare, vänligare, trovärdigare, intelligentare och självsäkrare.
Andra intressanta fynd i studien är att kvinnors leenden genomgående bedömdes som intelligentare än mäns och att afro-amerikaners leenden bedömdes som både mer trovärdiga och mer självsäkra än vitas.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade