Annons

Annons

Mobil kan mäta pH i saliven

Tekniker från Cornell-universitetet i New York har utvecklat en metod där en vanlig smart telefon enkelt kan omvandlas till en pH-mätare för svett eller saliv.

Tekniker från Cornell-universitetet i New York har utvecklat en metod där en vanlig smart telefon enkelt kan omvandlas till en pH-mätare för svett eller saliv. Tekniken består av ett telefonfodral, som går att skriva ut i en 3D-skrivare, teststickor samt ett program som kan läsa av teststickorna med hjälp av telefonens kamera.
Vid ett pH-värde under 6,2 i saliven börjar kalciumhydroxyapatiten i tändernas emalj att lösas upp, och det ökar risken att kariesangrepp får fäste. Med hjälp av den framtagna tekniken är det nu möjligt att följa pH-värdet i saliven under en dag för att kontrollera hur måltider och olika typer av kost påverkar syrahalten i saliven.
[slideshow]
Forskarna kan, genom testmätningar som de gjort, visa att pH-värdet varierar högst avsevärt över dagen, mellan olika personer samt hos samma person beroende på kosten. Till exempel kan de visa att med en balanserad kost ligger pH-värdet i saliven över 6,2 under nästan hela dagen medan en kost med högt kolhydratinnehåll sänker pH-värdet så att personen ligger under pH 6,2 under cirka 40 procent av dagen.
Att mäta pH-värdet i svett kan till exempel användas för att bättre ersätta förlorad vätska och undvika att bli dehydrerad vid motionsaktiviteter och elitidrott.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade