Annons

Annons

Multivitamin hjälper inte mot afte

Det har tidigare lagts fram hypoteser om att vitaminbrist skulle kunna orsaka eller bidra till utvecklingen av recidiverande aftös stomatit, RAS. För att undersöka vilken betydelse vitaminerna har genomförde amerikanska forskare därför en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie av effekten av multivitaminer på de smärtande såren i munnen.

För att undersöka vilken betydelse vitaminerna har genomförde amerikanska forskare därför en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie av effekten av multivitaminer på de smärtande såren i munnen. Multivitaminerna innehöll hela dagsbehovet av de essentiella vitaminerna A-, D-, E- och K-vitamin, tiamin (B1), riboflavin (B2), niacin, pyridoxin (B6), folat, kobalamin (B12), biotin och pantotensyra samt vitamin C.
Totalt lottades 160 patienter med RAS till antingen ett års dagligt intag av multivitaminer eller placebo.
Patienterna fick föra bok över episoder av afte, gradera smärtan, notera sitt födointag samt följsamhet till behandlingen. Patienterna undersöktes också av tandläkare vid sex och tolv månader samt vid episoder av afte. Mängden nya episoder och deras varaktighet jämfördes sedan mellan grupperna. Men forskarna kunde inte se några signifikanta skillnader mellan grupperna och konstaterar därför att multivitaminer vare sig hjälper mot antalet episoder eller längden på dem.
 
 

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade