Annons

Annons

Multivitamin hjälper inte mot afte

Det har tidigare lagts fram hypoteser om att vitaminbrist skulle kunna orsaka eller bidra till utvecklingen av recidiverande aftös stomatit, RAS. För att undersöka vilken betydelse vitaminerna har genomförde amerikanska forskare därför en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie av effekten av multivitaminer på de smärtande såren i munnen.

För att undersöka vilken betydelse vitaminerna har genomförde amerikanska forskare därför en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie av effekten av multivitaminer på de smärtande såren i munnen. Multivitaminerna innehöll hela dagsbehovet av de essentiella vitaminerna A-, D-, E- och K-vitamin, tiamin (B1), riboflavin (B2), niacin, pyridoxin (B6), folat, kobalamin (B12), biotin och pantotensyra samt vitamin C.
Totalt lottades 160 patienter med RAS till antingen ett års dagligt intag av multivitaminer eller placebo.
Patienterna fick föra bok över episoder av afte, gradera smärtan, notera sitt födointag samt följsamhet till behandlingen. Patienterna undersöktes också av tandläkare vid sex och tolv månader samt vid episoder av afte. Mängden nya episoder och deras varaktighet jämfördes sedan mellan grupperna. Men forskarna kunde inte se några signifikanta skillnader mellan grupperna och konstaterar därför att multivitaminer vare sig hjälper mot antalet episoder eller längden på dem.
 
 

Upptäck mer