Annons

Annons

Nikotins nedbrytande mekanism på tandvävnad funnen

Rökare har ofta sämre tandstatus än icke-rökare. Nu kan forskare i Syd-Korea ha hittat mekanismen bakom. Tillsammans med lipopolysackarider ifrån bakteriernas cellväggar samverkar nikotin och uppreglerar en genaktivator kallad hypoxia inducerbar faktor 1 alfa, HIF-1α. Denna aktivator uppreglerar i sin tur uttrycket av prostaglandin E2, matrix-metalloproteaserna 2 och 9 som alla är involverade i nedbrytningen...

Rökare har ofta sämre tandstatus än icke-rökare. Nu kan forskare i Syd-Korea ha hittat mekanismen bakom. Tillsammans med lipopolysackarider ifrån bakteriernas cellväggar samverkar nikotin och uppreglerar en genaktivator kallad hypoxia inducerbar faktor 1 alfa, HIF-1α.
Denna aktivator uppreglerar i sin tur uttrycket av prostaglandin E2, matrix-metalloproteaserna 2 och 9 som alla är involverade i nedbrytningen av tandvävnad vid parodontit. Det kan forskarna visa efter att ha undersökt effekterna av de olika ämnena på en cell-linje.
Forskarna menar därför att HIF-1α borde vara en primär målmolekyl för framtida behandlingar mot parodontit.
 

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade