Annons

Annons

Ny teknik förbättrar rotfyllningar

Mer flexibla och lätthanterliga rotfyllningsverktyg förbättrade avsevärt kvaliteten på rotfyllningarna hos folktandvården i Göteborg.

Och förbättringen var bestående, det kan forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, nu visa i en uppföljningsstudie där de kontrollerat röntgenbilder av slumpmässigt utvalda rotfyllningar gjorda av de anställda tandläkarna 2001 och 2005.
Folktandvården i Göteborg införde 2001 automatiskt roterande nickel-titan-verktyg i stället för de traditionella handverktygen i rostfritt stål. I samband med förändringen hölls också en utbildning i hur de nya verktygen skulle användas. En undersökning som genomfördes efter teknikbytet visade att det avsevärt hade förbättrat kvaliteten jämfört med tidigare.
Men det var inte möjligt i den studien att skilja effekterna från den nya tekniken och utbildningen åt. Därför gjordes en uppföljning fyra år senare och den visar att kvaliteten på rotfyllningarna hade ökat ytterligare. Andelen rotfyllningar som bedömdes som utomordentligt välgjorda steg från 45 procent 2001 till 52 procent 2005, andelen kanaler som var korrekt förseglade steg på motsvarande sätt från 76 till 84 procent. Men fortfarande fanns det rotfyllningar av dålig kvalitet, även om andelen hade sjunkit från tio procent till åtta procent.
Forskarnas slutsats är att ett teknikskifte av detta slag ökar andelen rotfyllningar av god kvalitet, men konstaterar samtidigt att ett teknikskifte i sig aldrig kan komma till rätta med undermåligt utfört arbete.
 

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade