Annons

Annons

Nytt stöd för astmamediciners ökade risk att ge barn karies

Frågan om inhalerade astmamediciner ökar risken för barn att drabbas av karies har fått varierande svar i olika studier i över 20 års tid.

Frågan om inhalerade astmamediciner ökar risken för barn att drabbas av karies har fått varierande svar i olika studier i över 20 års tid. Nu kan forskare från Slovenien lägga ytterligare en pusselbit på bordet och visa att det åtminstone verkar vara så för barn med svårare astma.
De har undersökt 220 barn mellan två och 17 år gamla som behandlades för kronisk astma vid Barnsjukhuset vid Ljubljana-universitet i Slovenien. De astmasjuka barnens tänder jämfördes med 220 åldersmatchade friska barn som gick på rutinkontroll vid tandkliniken på samma sjukhus.
De astmasjuka barnen hade medicinerat dagligen under minst ett år och samtliga inhalerade kortisonpreparat dagligen och beta2-stimulerare vid behov. Mer än åtta av tio barn sköljde munnen efter varje dos och över sju av tio använde läkemedel utan innehåll av socker.
Två tandläkare, som inte kände till vilka barn som hade astma, undersökte barnen och noterade både angrepp i form av hål och angrepp som ännu inte resulterat i hål, saknade permanenta tänder samt fyllningar i både mjölktänder och permanenta tänder.
De astmasjuka barnen hade genomgående mer kariesangrepp, fyllningar och saknade permanenta tänder. Andelen helt kariesfria barn var också signifikant lägre bland astmatikerna i alla åldersgrupper utom bland de äldsta mellan 13 och 17 år.
Forskarna menar att deras resultat bör leda till ett preventionsprogram för den högriskgrupp för karies som barn med astmamediciner är.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade