Annons

Annons

Ökad risk för mikrodonti efter cytostatikabehandling hos barn

Även om mikrodonti är ett synnerligen sekundärt problem i förhållande till grundsjukdomen är detta viktig kunskap för tandläkare. I takt med att överlevnaden vid barncancer ökar, stiger också behovet av en långsiktig planering av kommande tandbehandling. Forskarna jämförde 150 barn ur det danska barncancerregistret med ett slumpmässigt urval av 193 jämnåriga barn som inte behandlats...

Även om mikrodonti är ett synnerligen sekundärt problem i förhållande till grundsjukdomen är detta viktig kunskap för tandläkare. I takt med att överlevnaden vid barncancer ökar, stiger också behovet av en långsiktig planering av kommande tandbehandling.
Forskarna jämförde 150 barn ur det danska barncancerregistret med ett slumpmässigt urval av 193 jämnåriga barn som inte behandlats med cytostatika. De cancersjuka barnen hade alla fått kemoterapi före åtta års ålder, men ingen strålning mot huvud eller nacke. Genom att kontakta barnens tandläkare fick forskarna tillgång till deras journaler.
Sammanlagt 88 tänder hos 29 av barnen (19 procent) som behandlats med cytostatika klassades som för små, medan inga tänder hos de friska kontrollerna var drabbade av mikrodonti. Förekomsten av mikrodonti var högre hos de barn som behandlats före tre års ålder. Resultatet stärker och bekräftar tidigare fynd.
 
 

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade