Annons

Annons

Omega 3 effektivt mot aftös stomatit

Återkommande aftös stomatit, eller afte, drabbar cirka två procent av den vuxna befolkningen i Sverige.

Återkommande aftös stomatit, eller afte, drabbar cirka två procent av den vuxna befolkningen i Sverige, med smärtsamma sår i den mjuka slemhinnan i munnen som främsta symtom. Orsaken bakom afte är okänd och det finns ett flertal både lokala och systemiska behandlingar som visar varierande effekt. Nu kan forskare från Egypten komplettera den bilden genom en studie där de visar att tillskott av omega  3 är en billig, säker och effektiv behandling.
Forskarna lottade 50 patienter med återkommande aftös stomatit till att antingen få omega  3-kapslar innehållande ett gram fiskolja (varav 500 milli­gram var de långkedjade fettsyrorna eikosapentaensyra, EPA, och dokosahexaensyra, DHA) eller identiska placebokapslar. Samtliga försökspersoner instruerades att ta tre kapslar per dag under sex månader. Forskarna kontrollerade alla patienterna en gång i månaden under studiens gång, men var hela tiden ovetande om vilka som fått omega  3 och vilka som fått placebo. Randomiseringskoden bröts inte förrän efter studiens slut.
Det visade sig då att de patienter som fått omega  3-kapslar från och med månad tre successivt blev bättre och bättre i samtliga studerade parametrar som antal nya sår, upplevd smärta och sårens duration. Livskvalitetsmätningen som gjordes vid studiens start och efter sex månader visar också en signifikant förbättring för de patienter som fått omega  3-kapslar.
Forskarna konstaterar att studien visar att tillskott av omega  3 kan vara en potentiell ny behandling mot aftös stomatit.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade