Annons

Annons

Parodontit kopplas åter till havandeskapsförgiftning

Orsaken bakom preeklampsi, eller havandeskapsförgiftning, är fortfarande både oklar och hett omdebatterad. Tidigare har fyra observationsstudier visat ett samband med parodontit, medan tre placebokontrollerade, randomiserade och dubbelblinda studier inte har kunnat visa något samband. Nu kommer ytterligare en observationsstudie som visar att parodontit verkar vara en riskfaktor att räkna med. Det är brasilianska forskare som...

Orsaken bakom preeklampsi, eller havandeskapsförgiftning, är fortfarande både oklar och hett omdebatterad. Tidigare har fyra observationsstudier visat ett samband med parodontit, medan tre placebokontrollerade, randomiserade och dubbelblinda studier inte har kunnat visa något samband. Nu kommer ytterligare en observationsstudie som visar att parodontit verkar vara en riskfaktor att räkna med.
Det är brasilianska forskare som har jämfört två grupper gravida vid förlossningsavdelningen vid universitetssjukhuset i Recife i Brasilien. När forskarna jämförde de 284 gravida som drabbats av havandeskapsförgiftning med 290 gravida som inte gjort det kunde de se att parodontit var mycket vanligare hos dem som drabbats.
De kunde räkna fram att parodontit ökade risken att drabbas av havandeskapsförgiftning drygt åtta gånger, vilket var det starkaste sambandet för någon av riskfaktorerna som de studerade. Något som, enligt forskarna, stärker misstanken kring ett samband.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade