Annons

Annons

Patienterna önskar benskörhetsmätning

Det finns ett stort intresse bland patienterna att få benskörhetsmätningar inom tandvården. Det visar de intervjuer Joanna Gullberg, doktorand i Christina Lindhs forskningsprojekt genomfört.

Joanna Gullberg.

Joanna Gullberg.


I sin doktorsavhandling arbetar hon med ett projekt för att införa osteoporos- och frakturriskbedömning i allmäntandvården.
– Tanken är att allmäntandläkare ska använda sina ordinarie röntgenbilder för att bedöma om patienten befinner sig i riskzonen för benbrott som orsakas av benskörhet, förklarar hon.
För att få veta vilket intresse som finns för detta har hon intervjuat patienter, tandläkare och läkare.
– De jag pratade med i osteoporosföreningen är mycket positiva till att tandvården gör dessa undersökningar, främst för att man skulle kunna upptäcka benskörhet i ett tidigare skede än vad som ofta är fallet i dag.
Däremot har läkarna inom primärvården inte visat intresse för benskörhetsmätningar inom tandvården.
– Jag tror att de är väldigt oroliga för ökad arbetsbörda. Glädjande är ändå att specialistläkare inom osteoporos säger sig vara villiga att samarbeta med tandvården.
Intervjuerna med tandläkare visade att de huvudsakligen är positiva, men vissa hade reservationer.
– Många upplever att tidspressen och arbetsbördan är stor. Då handlar det främst om att hitta enkla och snabba rutiner för att utföra dessa mätningar. Helst ska man bara behöva göra några extra knapptryckningar i dataprogrammet. Men gensvaret är i det stora hela ändå stort bland de tandläkare jag talat med, säger Joanna Gullberg.
Tillbaka till artikeln: Tandläkare kan upptäcka benskörhet

Upptäck mer