Annons

Annons

Privattandvården ratar prisjämförelsetjänst

I januari förra året startades en ny prisjämförelsetjänst för tandvården. Ett år senare har bara runt fyra procent av landets privata tandvårdsmottagningar lagt in sina priser.

Prisjämförelsetjänsten finns på 1177.se, en omfattande webbplats med råd och information om hälsa och vård, inklusive tandvård.
Prisjämförelsetjänsten är en del i en större jämförelsetjänst där tandvårdsmottagningar även kan ha minihemsidor med kontaktuppgifter, information om öppettider, garantier och beskrivande texter om mottagningarna.
Tanken bakom prisjämförelsetjänsten är att stärka patienternas ställning som tandvårdskonsumenter.
För några år sedan var tandvården skyldig enligt lag att anmäla sina priser till en prisjämförelsetjänst hos Försäkringskassan, men den fungerade aldrig fullt ut. Därför ersattes Försäkringskassans prisjämförelsetjänst med en ny hos 1177.se den 1 januari 2012.
Den nya jämförelsetjänsten är frivillig, men målet var att 75 procent av alla privata mottagningar skulle ansluta sig under det första året. Målet har inte uppnåtts.

Få privattandläkare lägger ut priser

I januari i år var knappt 29 procent av alla privata tandvårdsmottagningar anslutna till jämförelsetjänsten, och av dem var det få som hade lagt in sina priser.
Bara cirka fyra procent av landets privata tandvårdsmottagningar var med i prisjämförelsetjänsten.
I tal såg det ut så här i januari 2013:

  • Av 3 077 privata mottagningar i landet var 129 med i prisjämförelsetjänsten.
  • Sammanlagt 883 privata mottagningar var anslutna till jämförelsetjänsten och hade minihemsidor med information.
  • Drygt 800 folktandvårdskliniker var anslutna och med i prisjämförelsetjänsten.

Fyller inte sin funktion

Även om folktandvårdens allmänkliniker är med, fyller jämförelsetjänsten inte sin funktion. I de flesta av landets 290 kommuner finns inte en enda privat tandvårdsmottagning att jämföra med.
Ett problem med prisjämförelsetjänsten är att varje vårdgivare måste uppdatera sina priser själv, berättar Sofie Zetterström, programansvarig för invånartjänster på Center för e-hälsa i samverkan, som arbetar på uppdrag av landets landsting och regioner. Nu jobbar hon med jämförelsetjänsten som beställare. Tidigare var hon ansvarig för jämförelsetjänsten på utförarsidan.
– Vi förutsätter att vårdgivare prioriterar att uppdatera priserna, men vi kan inte tvinga dem att göra det, säger Sofie Zetterström.

SLL ansvarar

Vid årsskiftet tog Stockholms läns landsting (SLL) över ansvaret för 1177.se. Tidigare drevs webbplatsen av Inera AB, som ägs av landets landsting och regioner.
Förändringen beror på att 1177 och Vårdguiden kommer att slås ihop senare i år. Vårdguiden informerar om vård, hälsa och omsorg i Stockholms län. 1177 har motsvarande funktion i resten av landet.
 

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade