Annons

Annons

Regelbunden parodontal behandling lönar sig

Kostnaderna för tandvård ifrågasätts ibland. Lönar det sig verkligen för personer med parodontit att sköta om sina tänder och gå på regelbundna undersökningar i det långa loppet? Kan det inte i stället vara mer lönsamt att strunta i tandläkarbesök och underhållsbehandlingar och ta smällen när tänderna väl trillar ut och ersätta dem med en brygga...

Kostnaderna för tandvård ifrågasätts ibland. Lönar det sig verkligen för personer med parodontit att sköta om sina tänder och gå på regelbundna undersökningar i det långa loppet? Kan det inte i stället vara mer lönsamt att strunta i tandläkarbesök och underhållsbehandlingar och ta smällen när tänderna väl trillar ut och ersätta dem med en brygga eller implantat?
Detta är frågor som ett antal norska tandläkare och forskare ville besvara. De satte upp en beräkningsmodell med utgångspunkt ifrån patienter behandlade vid en specialistklinik i Norge med deras kostnadsprofil från 2009. De utgick ifrån att patienter kom på två underhållsbehandlingar per år under i snitt 33 år. Med hjälp av verkliga uppgifter från kliniken kring hur ofta patienter som sköter sig ändå tappar tänder som behöver ersättas kunde de räkna fram en livstidskostnad för den parodontala behandlingen på mellan 9 500 och 9 900 dollar, motsvarande mellan 66 000 och 69 000 svenska kronor.
För motsvarande belopp kunde en patient som aldrig gått till tandläkaren byta ut fyra tänder, medan en person som gjort en initial parodontal behandling, men sedan låtit bli att gå på underhållsbehandling endast kunde byta ut tre tänder med hjälp av bryggor eller två med implantat innan det blev en dyrare lösning.
Med hjälp av tidigare publicerade data gjorde forskarna en försiktig kalkyl som visade att obehandlade patienter under den första halvan av de 33 år som de i snitt räknade på skulle förlora sex tänder, varav alltså inte alla skulle kunna ersättas. Därefter kommer sannolikt ytterligare tänder att förloras.
Forskarna konstaterar därför att det är lönsamt att regelbundet gå på underhållsbehandling.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade