Annons

Annons

Så hanterar du mobbning på arbetsplatsen

Att gifta par arbetar tillsammans kan vara en riskfaktor för mobbning, menar Ilona Björk-Bovin, socionom och konsult inom det psykosociala arbetsmiljöområdet.

Kollegerna slutar hälsa, reser sig och går när du kommer och suckar när du föreslår något vid mötesbordet. Att bli mobbad på jobbet behöver inte synas eller höras, det kan lika gärna vara en alldaglig kommentar riktad påett sårande sätt.
– De subtila gliringarna är ofta de som sårar mest och de som är svårast att hantera. Den som utsätts känner ganska snart att det är något som inte stämmer, medan omgivningen kanske tror att det bara är en oskyldig kommentar, säger Ilona Björk- Bovin.
 

Vårdyrken bland de mest utsatta

Trots att vi enligt Ilona Björk-Bovin pratar mer om mobbning på arbetsplatserna i dag än tidigare, tycks antalet utsatta öka. Enligt en undersökning från Arbetsmiljöverket upplevde nio procent av de tillfrågade att de någon gång varit utsatta för personlig förföljelse genom elaka ord och handlingar på sitt jobb. De mest utsatta yrkesgrupperna var de som dagligen har kontakt med andra människor, till exempel patienter, elever eller klienter.
– Det är märkligt att man inom en bransch som ska präglas av empati och förståelse har den största fre-kvensen mobbade. Orsakerna kan vara allt ifrån en otydlig organisation, brister i ledarskapet, ständiga förändringar eller avund.
– Tänk att en nyutbildad tandläkare kommer in på kliniken och visar framfötterna. Han eller hon blir genast ett hot mot den övriga gruppen. Att gifta par arbetar på samma klinik kan också vara en grogrund för avundsjuka. Det man ska tänka på som chef är att om man lyfter upp någon måste man också göra något för gruppen. Annars kommer missnöjet som en rekyl efteråt.
 

Viktigt med Vardagshyfs

För att vända vinden på en arbetsplats där mobbning börjat få fäste är det viktigt att se de tidiga tendenserna. När medarbetare börjar sjukskriva sig är det i allmänhet redan för sent. Ilona Björk-Bovin pekar på två viktiga faktorer för att lyckas med detta: vardagshyfs och modet att säga ifrån.
– På en schysst arbetsplats präglas medarbetarna av en vardagshyfs. Man ser varandra, hälsar och lyssnar. Om man märker att någon blir illa behandlad säger man till, annars blir man medlöpare och är då lika skyldig till mobbningen som mobbaren själv.
Att säga ifrån när en hel grupp mobiliserar sig är dock inte helt enkelt. I de fall det inte fungerar att konfrontera eller argumentera mot en grupp, tycker Ilona Björk-Bovin att man ska ta hjälp av fackliga ombud. De har utbildning i psykosocial arbetsmiljö och har möjlighet att fungera som brobyggare mellan chefer och anställda.
– De har ett helikopterperspektiv som kan hjälpa. När en konflikt uppstår blir man ibland så insyltad att man glömmer bort vad det handlade om från början.
Skulle mobbningen gå så långt att en anställd sjukskriver sig, tycker Ilona Björk-Bovin att det ibland kan vara bättre att den som blir mobbad lämnar arbetsplatsen än att försöka reda ut konflikter som är för djupt rotade.
–         I ett tidigt skede är det viktigt att söka hjälp och stöd bland kolleger och chefer. Skulle konflikten trappas upp och orken och självkänslan sjunker till botten kan det modigaste faktiskt vara att lämna arbetsplatsen. Man måste alltid se till hälsan först.

Upptäck mer