Annons

Annons

Säger ja till att bli handledare

– Introduktionsprogrammet gav mig trygghet och självförtroende. Men det var handledarens stöd som betydde mest, säger Elahe Nabi, tandläkare på folktandvården vid Danvikstull.

När Tandläkartidningen intervjuade Elahe Nabi 2008 hade hon precis påbörjat folktandvårdens tvååriga introduktionsprogram i Stockholm. Hon var positiv till programmet och kände sig trygg med arbetskamraterna och den handledare som var hennes stöd i det dagliga arbetet på folktandvården vid Danvikstull, där hon tidigare varit tandsköterska.
– Det var aldrig någon stress eller press under introduktionstiden. Min handledare stod bakom mig då jag arbetade och gav mig tips och råd när det behövdes. Blev det för körigt tog hon över, men hon körde aldrig över mig i min yrkesroll utan kollade alltid av när jag behövde hjälp, berättar hon.
Under hela det första året fick Elahe Nabi handledning en till två timmar i veckan. Övrig tid behandlade hon sina egna patienter. Det ställdes inga ekonomiska krav eller prestationskrav, men det tog inte lång tid innan hon började ställa krav på sig själv.
– Till en början var det skönt att ha någon som var tillgänglig när jag behövde hjälp med något, men efter det första året tog jag bort mina handledda tider. Då kände jag att jag kunde stå på egna ben. förlängd introduktion
Tidigare var introduktionsprogrammet endast ett år, men förlängdes då adepterna själva haft önskemål om att utveckla tydligare mål och verktyg. Elahe Nabi tycker dock att det kunde ha räckt med ett års introduktion.
– Två år var alldeles för lång tid. Ett intensivt år hade varit bättre. Under introduktionen ingick även några kurser tillsammans med de andra nya tandläkarna, men ibland kunde det dröja en månad mellan adepternas möten så man hann glömma bort en del. Jag hade nog också gärna sett en uppföljning när introduktionsprogrammet var slut, nu kom det bara en kort utvärdering på mejlen, säger Elahe Nabi.
I dag jobbar Elahe Nabi kvar på kliniken vid Danvikstull, trots att resvägen är lång och en klinik närmare hemmet skulle ge extra fritid. Anledningen stavas arbetskamrater.
– Jag har växt upp här. Människorna som jobbar här har lärt mig allt. Nu är det snart sju år sedan jag började och jag trivs bättre för varje dag som går. Jag kommer inte att stanna här för all framtid, men i dagsläget har jag inga planer på att byta arbetsplats.
Även om Elahe Nabi lämnade introduktionsprogrammet bakom sig skulle hon gärna ställa upp och bli handledare för en adept.
– Om någon frågade skulle jag säga ja direkt. Det är ju även ett tillfälle att fundera på hur man själv jobbar.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade