Annons

Annons

Samarbetar över yrkesgränserna

Folktandvården på Jakobsbergs sjukhus samarbetar med övriga hälso- och sjukvården.

Det grå betonghuset byggdes i slutet av 1960-talet och ser nästan ut som ett fängelse. När vi stiger in på Jakobsbergs sjukhus möts vi av 70-talsgardiner och furudetaljer.
Många verksamheter ryms i byggnaden: tandvård, vårdcentral, närakut och geriatriska vårdavdelningar, bland annat. Här finns även en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av Stockholms läns landsting och sju kommuner i länet (FOU nu).
Folktandvården Jakobsberg ser ut som många andra folktandvårdskliniker som byggdes på 1960- och 70-talet och är en vanlig folktandvårdsmottagning, men har viss inriktning på protetik, kirurgi och geriatrisk tandvård.
Något som skiljer sig från de flesta folktandvårdskliniker är att Folktandvården Jakobsberg samarbetar i allt större utsträckning med den övriga hälso- och sjukvården.
Det började när FOU nu höll på att ta fram ett program om samarbete kring den dementa patienten.
– Från början hade munhälsan glömts bort, berättar Anders Lindunger, klinikchef på folktandvårdsmottagningarna i Jakobsberg och Kungsängen.
När det uppdagades hjälpte han, tillsammans med folktandvården på Ekerö, FOU-enheten att ta fram rutiner så att sköra eller dementa äldre patienter kunde få den hjälp de behövde för att bevara munhälsan.
– Det är viktigt att fånga upp äldre så snart som de börjar utebli från tandvården. Ofta beror det på att något har hänt som innebär att de behöver ökat stöd i vardagssituationen, säger Anders.
Tillsammans med FOU lägger folktandvården fram förslag till vad socialtjänsten, primärvården och minnesmottagningar kan göra för att uppmärksamma munhälsa hos personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom. Förslagen finns med i en ny rapport: Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende.

Snabbare remisser

Bland annat föreslås tre frågor som vården och omsorgen kan ställa för att uppmärksamma munhälsa hos äldre:

  • Har du träffat någon tandläkare under de senaste två åren?
  • Har du besvär från munnen?
  • Är det någonting du undviker att äta för att det är besvärligt för dig?

Det finns även instruktion om hur och när frågorna ska ställas.
En ökad medvetenhet innebär att vårdcentralen och den geriatriska minnesmottagningen på Jakobsbergs sjukhus skickar äldre patienter till tandvården direkt när behov upptäcks.
Remissförfarandet har blivit snabbare, men det är inte alltid allt klaffar.
– Det borde vara självklart att sjukvården och tandvården samarbetar, men i praktiken finns det hinder för det, berättar Jan Aydin, disputerad tandläkare på Folktandvården Jakobsberg.
– Ett problem är att vi har olika journalsystem. Tandläkare kan inte se vad patienten har för diagnoser eller mediciner, till exempel.
När det gäller dementa patienter kan det innebära att tandvården försenas i väntan på besked om det.
Jan Aydin tycker att det är konstigt att ingen hittills har löst problemet med att de olika journalsystemen inte kommunicerar med varandra, speciellt med tanke på att verksamheterna ligger under samma huvudman, Stockholms läns landsting.

Utveckling ger trivsel

Sedan ett par år tillbaka är vårdcentralen på Jakobsbergs sjukhus en akademisk vårdcentral. Det innebär exempelvis att man eftersträvar evidensbaserad vård och att klinisk patientnära forskning integreras i verksamheten. Vårdcentralen försöker också tillämpa ny kunskap så fort som möjligt, bland annat genom utbildning.
Anders Lindunger gillar tanken och skulle vilja se akademiska tandvårdskliniker. I väntan på det uppmuntrar han folktandvårdens medarbetare att arbeta på samma sätt.
En kunskapsbaserad och utvecklingsinriktad klinik gör arbetsplatsen mer attraktiv, tror han.
– Det är viktigt att medarbetare tycker att jobbet är roligt och stimuleras, anser han.
Han tror inte att det försämrar mottagningens ekonomi. Snarare tvärtom.
– Om människor trivs och utvecklas producerar de bra i sin vardag.
Ett steg mot kunnigare personal är en ”journal club” som precis har startats på kliniken. De som är intresserade kommer att läsa och diskutera vetenskapliga artiklar tillsammans.

Utbildar vårdpersonal

Tandvården och sjukvården samarbetar även vad gäller utbildning. På Jakobsbergs sjukhus finns utbildningslokaler där vårdpersonal och blivande undersköterskor och sjuksköterskor tränar omvårdnad på en dockliknande simulator.
Folktandvården utbildar dem i munhälsa. Det kan till exempel handla om att lära undersköterskor hur man använder mellanrumsborste och hur man tar ut avtagbara proteser.
Hittills har sådana övningar gjorts på modeller i stället för på den patientlika simulatorn, men snart blir övningarna mer realistiska. En prototyp på en mun som liknar den äldre patientens har tagits fram till ”dockan”.
Samarbetet började kring äldre patienter. Men Anders Lindunger har efter hand kommit underfund med fler områden där tandvården kan samarbeta med övriga verksamheter på Jakobsbergs sjukhus. Samarbetet utvidgas.

Flera nya samarbeten

Ett nytt samarbete har kommit igång med öron-, näs- och halsavdelningen på sjukhuset. Folktandvården ”hjälper till” med bettskenor, snarkskenor, salivprov och problem med dålig andedräkt.
Ett annat samarbetsområde är spänningshuvudvärk. Det kallas triangelprojektet, eftersom tandvården, vårdcentralen och fysioterapiverksamheten i huset samarbetar. Patienter med spänningshuvudvärk behöver ofta besöka både sjukvården och tandvården för att ta reda på orsaken till huvudvärken.
För tandvårdens del är det tandläkarna Hamed Movérare Keilani och Jan Aydin som ansvarar för projektet på praktisk nivå.

Upptäck mer