Annons

Annons

Samband mellan käksmärta och whiplash-skada

Patienter som lider av temporomandibulära problem har oftare drabbats av whiplash-skada jämfört med normalbefolkningen.

Patienter som lider av temporomandibulära problem har oftare drabbats av whiplash-skada jämfört med normalbefolkningen. Dessutom har dessa patienter betydligt oftare mer problem med käksmärta. Det visar en svensk systematisk litteraturgenomgång av sambandet.
Forskarna har analyserat sex studier som uppfyllde inklusionskriterierna som visar att, i snitt, drygt var tredje eller 35 procent, av patienterna med temporomandibulära problem också hade en historia av whiplash. I kontrollgrupperna var den frekvensen mellan 1,7 och 13 procent. De patienter som led av samsjukligheten hade också mer käksmärta, svårare käkproblem samt även mer huvudvärk, stress, yrsel och sömnproblem.
Forskarna menar att resultaten tyder på att whiplash skulle kunna vara en utlösande eller försvårande faktor för temporomandibulära problem.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade