Annons

Annons

Samband mellan käksmärta och whiplash-skada

Patienter som lider av temporomandibulära problem har oftare drabbats av whiplash-skada jämfört med normalbefolkningen.

Patienter som lider av temporomandibulära problem har oftare drabbats av whiplash-skada jämfört med normalbefolkningen. Dessutom har dessa patienter betydligt oftare mer problem med käksmärta. Det visar en svensk systematisk litteraturgenomgång av sambandet.
Forskarna har analyserat sex studier som uppfyllde inklusionskriterierna som visar att, i snitt, drygt var tredje eller 35 procent, av patienterna med temporomandibulära problem också hade en historia av whiplash. I kontrollgrupperna var den frekvensen mellan 1,7 och 13 procent. De patienter som led av samsjukligheten hade också mer käksmärta, svårare käkproblem samt även mer huvudvärk, stress, yrsel och sömnproblem.
Forskarna menar att resultaten tyder på att whiplash skulle kunna vara en utlösande eller försvårande faktor för temporomandibulära problem.

Upptäck mer