Annons

Annons

Samhällsfarlig strejk? Nej!

Som tjänstetandläkarnas ordförande ledde Leif Leisnert tandläkarstrejken 1986. Nu har han blivit hedersmedlem i Sveriges Tandläkarförbund.

Tandläkarstrejken ett faktum!« Det var rubriken i Tandläkartidningen nummer 11 1986. 1 900 tjänstetandläkare togs ut i strejk den 22 maj 1986. Leif Leisnert var ordförande för tjänstetandläkarna, som då var en del av Sveriges Tandläkarförbund.
– Våra aktioner ska verkligen kännas för arbetsgivaren och för tredje man om så behövs. Det är en utbredd uppfattning bland våra medlemmar.Tålamodet är slut, sade Leif Leisnert då till Tandläkartidningen.
Konflikten skapade ett trendbrott i tandläkarnas löneutveckling. En negativ trend som hade varat i flera decennier vändes, berättade Tandläkarförbundets nuvarande ordförande Gunilla Klingberg när Leif Leisnert blev hedersmedlem i samband med förbundsmötet i december 2011. Två år efter strejken valdes Leif Leisnert in i Tandläkarförbundets styrelse, samtidigt som han var ordförande för tjänstetandläkarna. 1993 blev han vice ordförande i förbundet. 1996 till 2001 var Leif Leisnert ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.
Arbetsmarknaden hade varit svår för tandläkare och det drabbade särskilt nylegitimerade tandläkare. Leif skapade en verksamhet inom förbundet som gav de utsatta tandläkarna ett ordentligt stöd. Kamrathjälpens ändamål formulerades om och gjorde det möjligt för arbetslösa tandläkare att behålla sin kompetens som tandläkare. Leif Leisnert tog tandläkarexamen i Malmö 1975. Sedan arbetade han som tandläkare och klinikchef i Rosengård i Malmö och även som klinikchef för tre kliniker i Bunkeflo. Senare har han arbetat som privattandläkare och är i dag klinikchef på studentkliniken vid Tandvårdshögskolan i Malmö.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade