Annons

Annons

Sammanslagning gav ökad sammanhållning

Jobbet har blivit roligare och gränserna mer uppluckrade sedan tre kliniker blev en, tycker tandläkarna i Uppsala.

Våren 2011 flyttade en stor allmäntandvårdsklinik och två små enheter för sjukhustandvård in i nya lokaler i gamla lärarhögskolans hus strax utanför centrum i Uppsala.
I dag jobbar 46 personer på Folktandvården Seminariet, en av Uppsalas största kliniker. Lokalerna är fräscha och anpassade efter verksamheten.
Utrustningen är modern. Men fusionen har även fört med sig andra fördelar.

”Möjligheter till utveckling”

När allmäntandläkare och sjukhustandläkare arbetar tillsammans blir jobbet mer omväxlande och det blir naturligt att hjälpa varandra. Färre patienter måste remitteras till specialister eftersom det finns stor kompetens i huset.
– Nya fräscha lokaler och utrustning och duktiga kolleger ger oerhörda möjligheter till utveckling, sammanfattar klinikchefen Sten-Arne Enocksson, som tillsammans med arbetsledaren Ann-Helen Nordberg anställdes inför sammanslagningen.
De har satsat på att skapa sammanhållning i gruppen och att använda resurserna – både lokalerna och medarbetarnas kompetens – så effektivt som möjligt.
– Det finns inga gränser mellan sjukhustandvården och allmäntandvården. Det har varit viktigt att se kliniken som en enhet, säger Sten-Arne Enocksson.
Klinikerna har en gemensam reception och alla telefonsamtal tas emot i ett rum bredvid receptionen.
Närmast receptionen ligger sjukhustandvården, med fem extra rymliga behandlingsrum som bland annat är utrustade med taklyft. Allmäntandvården har sju behandlingsrum längre bort i korridoren.
Att lokalerna och klinikmötena är gemensamma gynnar samarbetet.
– Flera på allmäntandvården har blivit intresserade av sjukhustandvård sedan vi startade. Det hade de inte blivit annars, tror Ann-Helen Nordberg.

Ont om behandlingsrum

Folktandvården Seminariet har 24 tandläkare och tandhygienister men har i dag bara tolv behandlingsrum. Det finns även ett rum utan tandvårdsstol där klinikens psykolog behandlar tandvårdsrädda patienter med kognitiv beteendeterapi (KBT). Där tas även tvååringar emot tillsammans med sina föräldrar.
Bristen på behandlingsrum har lösts genom att ha längre öppettider. Kliniken har öppet alla vardagar till klockan 19 utom på fredagar, då den stänger klockan 17. Vissa lördagar har man också öppet.
– Eftersom de flesta inte alltid jobbar i samma rum har vi satsat mycket på att allt ska vara likadant på rummen. Drar man ut en låda ska det finnas samma saker i den lådan i alla behandlingsrum.
– Ett par nackdelar med sammanslagningen är att många har fått andra arbetstider och att man inte får ha sitt rum exakt som man vill ha det, säger Sten-Arne Enocksson.

Remitterar få patienter

Samtidigt som jobbet har blivit mer varierat för många anställda, har sammanslagningen också varit gynnsam för många patienter. En del som tidigare har gått till sjukhustandvården har kunnat slussas över till allmäntandvården. Det gäller exempelvis tandvårdsrädda personer som efter KBT-behandling nu går hos allmäntandvården.
En annan fördel är att patienter sällan behöver remitteras till andra kliniker eftersom det finns kunniga tandläkare inom de flesta områdena i huset.
Sten-Arne Enocksson funderar och pratar högt: två tandläkare är nischade på endodonti, en på parodontologi. Fyra, fem tandläkare gör implantatprotetik, två gör snarkskenor. En är inriktad på munslemhinneförändringar och en är snart klar med en treårig ”specialistutbildning” i orofacial medicin.

Kompetensen utnyttjas

Kompetensen underlättar även internutbildning för alla yrkesgrupper. Verksamheten bedrivs efter bästa effektiva omhändertagande nivå (Beon).
– Tandläkare ska inte hålla på med det sköterskor gör lika bra, säger Sten-Arne Enocksson.
Tandläkarna är teamledare. De ställer diagnoser, planerar terapin och behandlar barn och vuxna, men övriga i teamet gör delar av det som tandläkare ofta gör på andra kliniker.
– Jag tror att vi ligger långt fram med att använda tandsköterskornas och tandhygienisternas kompetens fullt ut, jämfört med andra kliniker i Mellansverige.
Tandsköterskorna gör hälsokontroller på barn innan tandläkarna ställer diagnoser. Tandsköterskor ger förebyggande vård till barn och till patienter inom sjukhustandvården.
Tandhygienister undersöker både barn och vuxna. De ger förebyggande vård och behandlar även både parodontal sjukdom och karies.

Mycket mobil tandvård

Folktandvården Seminariet erbjuder också ganska mycket mobil tandvård, som görs på äldreboenden. Tolv personer, varav tre tandläkare, jobbar med verksamheten i någon omfattning. Något av teamen är ute fyra dagar i veckan.
En mobil unit monteras på ett särskilt boende av en tekniker. Uniten står sedan kvar i någon månad innan den flyttas vidare.
På sex, sju boenden finns gamla tandvårdsstolar på plats och en hygienist ger stödbehandling exempelvis var tredje månad. Stödbehandling ges också ”bedside” både på äldreboenden och hemma hos äldre.
– Det är en stor utmaning att fånga upp äldre som har slutat gå till tandvården men som inte har kommit in på äldreboenden, säger Sten-Arne Enocksson.

Höga kostnader

Folktandvården Seminariets ekonomi har bara gått plus ett år av tre.
– Kliniken har satsat mycket på modern teknik och anpassade lokaler för patienter med särskilda behov. Baksidan är höga hyror och höga avskrivningskostnader i tio år, säger Sten-Arne Enocksson.
Första året gick kliniken back. Andra året gick den plus, men 2013 gick sämre på grund av stora problem med IT-systemet, berättar Ann-Helen Nordberg.

Enheterna för allmäntandvården och sjukhustandvården är ungefär lika stora, men exakta siffror finns inte än.
– Först i år följer vi allmäntandvården och orofacial medicin var för sig ekonomiskt. Det görs för att tandvårdsledningen vill det, säger Sten-Arne Enocksson.

Upptäck mer