Annons

Annons

Skilj på undersökning och utredning

Undersökningen är oerhört viktig och utgör cirka 50 procent av allmäntandläkarens arbetsdag.

Undersökningen är oerhört viktig och utgör cirka 50 procent av allmäntandläkarens arbetsdag.
– Jag möter ofta tandläkare som känner frustration över att de inte får den tid som krävs, säger Johan Segerström, övertandläkare Specialisttandvården Kaniken, Uppsala och Specialisttandläkarna Sophiahemmet.
Han påpekar att tandvården har visat att regelbundna hälsokontroller är effektiva för att tidigt hitta tecken på orala sjukdomar. Inom sjukvården är däremot hälsoundersökningar starkt ifrågasatta.

”Tandläkarens ansvar”

Men hur ser det ut? Är behovet av regelbundna kontroller fortfarande lika viktigt? Vad bör en revisionsundersökning (US-rev) eller hälsokontroll innehålla och hur lång tid får den ta?
Johan Segerström påpekar tandläkarens ansvar för detta:
– Det är den behandlande tandläkarens ansvar att bestämma undersökningens innehåll och ansvara för sin tidbok. Inte receptionen eller chefer.
Undersökningstiden bör vara individuellt anpassad utifrån resultatet av den senaste avslutade behandlingsperioden.
– Har tandläkaren inte träffat patienten tidigare bör denne betraktas som US-ny. Med alla registreringar är detta mer tidskrävande än US-rev. En nyutexaminerad tandläkare måste få gott om tid att göra rätt.

Utredning vid avvikelser

Det är viktigt att skilja på undersökning och utredning. US-sanering (US-san), som i dag kallas utredning, ska enligt Johan Segerström användas när man funnit avvikelser eller förväntar sig sådana.
– Då måste man fråga sig: Ska jag utreda och behandla eller remittera? Utredningens innehåll bör med få undantag vara detsamma oavsett vem som utreder.
Enligt Johan Segerström ser specialister ofta otydligheter i tidboken och journalen.
– Om tandläkaren hittar nya kariesangrepp, blödande fickor, endodontiska- eller bettfysiologiska problem eller protetiska frågeställningar som nedsatt tuggfunktion eller slitage/erosion, krävs utredning och behandlingsplanering samt olika terapiförslag med kostnadsförslag för patienten att ta ställning till. Då ska alla i teamet vara medvetna om att utredning är nästa steg.
Målsättningen för revisionspatienter är att de ska vara friska och kallas regelbundet för hälsokontroll. Om patient och tandläkare inte lyckas med det bör tandläkaren rekommendera patienten att söka annan vårdgivare.
– Det är förmätet att tro att jag som behandlare kan förmedla ett hälsobudskap till alla patienter. Undantag finns: Patienter som har en svår period i livet, allmänsjukdomar eller handikapp som omöjliggör en god kooperation, ska självklart erbjudas ett långsiktigt individuellt stödprogram.
Tillbaka till artikeln Undersökningen A och O för en bra behandling

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade