Annons

Annons

Skylta lagom!

Att göra reklam för sin verksamhet och sitt kunnande väcker knappast någon upprördhet i dag. Men tar man några kliv tillbaka i tiden förhöll det sig annorlunda. I de etiska regler för tandläkare som infördes av förbundet 1909 slogs det fast att ”Det är icke öfverensstämmande med god kåretik, att en tandläkare annonserar medels affischer,...

Att göra reklam för sin verksamhet och sitt kunnande väcker knappast någon upprördhet i dag. Men tar man några kliv tillbaka i tiden förhöll det sig annorlunda. I de etiska regler för tandläkare som infördes av förbundet 1909 slogs det fast att ”Det är icke öfverensstämmande med god kåretik, att en tandläkare annonserar medels affischer, anslag, cirkulär, kort, skyltar eller i tidningar eller andra publikationer för att därigenom söka väcka uppmärksamhet för någon särskild behandlingsmetod eller söka framställa sin egen öfverlägsenhet öfver andra tandläkare eller att öfverhuvud taget använda reklamartade annonser, af hvad slag de vara må. Detta behöfver emellertid icke afhålla tandläkare från att använda kort af lämplig storlek med namn, titel, adress och telefonnummer, tryckta med lämplig stil, eller att hafva annonser af motsvarande beskaffenhet i tidningarna. Icke heller bör det hindra en tandläkare, som uteslutande ägnar sig åt en viss specialitet, att endast annonsera denna.”
[slideshow]
1960 fanns fortfarande restriktioner rörande skyltens storlek och innehåll.
När de olika specialiteterna började införas fick dock den aktuella specialiteten anges såväl på skylten som i annonser.
Ännu in på 1900-talet kunde man både skylta och annonsera sina tandvårdstjänster utan att vara tandläkare. Den som ägnade sig åt tandvård utan formellt tillstånd kunde bli bötfälld, vilket dock närmast betraktades som utgifter för inkomstens förvärvande.
Här intill har vi samlat ett antal skyltar både från tandläkare och icke-tandläkare.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade