Annons

Annons

Snyggt bett mer än vackra tänder

Ett vackert leende handlar inte bara om tänderna, lika viktigt är det att åtgärda defekter kring munnen.

Tandläkarna fokuserar på att skapa ett funktionellt bett som även ska vara estetiskt tilltalande. Plastikkirurger fokuserar på området utanför och runt munnen.
– Men vad är det för mening med nya vackra skalfasader i fronten om det exempelvis finns defekter i läpparna, eller om läpparna är perfekta men bettet och tänderna inte ser bra ut?, säger Anders Liss, som arbetat som plastikkirurg under många år, tidigare inom landstinget, nu på privatkliniken ArtClinic i Uppsala.
Han får medhåll av oralprotetiker Johan Segerström, som är verksam som övertandläkare och oralprotetiker vid Kaniken i Uppsala.
– Fler gränsöverskridande kurser skulle innebära att vi kunde utnyttja varandras kompetenser och öka kvaliteten i omhändertagandet. Vi tandläkare kan för lite om bland annat fillers och botox, och vår kunskap om plastikkirurgi i ansiktet är ofta mycket begränsad.

 
Stora operativa ingrepp vid cancertumörer, trauman och behandling av LKG-patienter kräver oftast att specialister inom bland annat käkkirurgi, plastikkirurgi samarbetar för att nå ett lyckat resultat. Men det är inte lika självklart att samarbetet ingår som en naturlig del vid mindre avvikelser och ingrepp, trots att det oftast skulle leda till ett helhetsmässigt bättre estetiskt resultat för patienterna.

Arbetar i team

Johan Segerström arbetar en dag i veckan i ett team med käkkirurger, plastik- och öronkirurger. Teamet genomför rekonstruktioner efter bland annat tumörkirurgi. Genom teamet får patienterna hjälp av både käkkirurg och mikrovaskulär plastikkirurg att flytta exempelvis fibula till över- eller underkäken för att sluta en kommunikation till näsa och bihålor. Det kan också handla om att ersätta en bit av underkäken och därmed skapa förutsättningar för implantat och i slutänden fastsittande tänder, allt för att patienterna ska få god tugg- och sväljfunktion, och naturligtvis ett gott estetiskt resultat.
Men teamet arbetar också med behandling av patienter med grava basala avvikelser som pre- och postnormala bett, ibland i kombination med LKG-defekter, samt patienter som råkat ut för olika slags ansiktstrauman.
– Ofta är behandlingarna omfattande och pågår under lång tid, men patienterna är motiverade och väldigt tacksamma över den hjälp de får, berättar han.

Socialt handikapp

Men i sitt dagliga arbete som protetiker möter Johan Segerström också patienter med mindre bettavvikelser som de själva upplever utgör ett socialt handikapp.
– De kan ha svårt att umgås med andra människor på grund av bettavvikelserna och ibland avstår patienterna från att le eller håller handen för munnen för att dölja defekterna förklarar Johan Segerström.
När man är ung visar man mer tänder i överkäken än när man blir äldre. Orsaken kan vara slitna tänder eller att överläppen blir lite tunnare och längre.
– Här bör man tänka multidisciplinärt, det vill säga tandvård och plastikkirurgi, och hitta den behandling som bäst svarar mot avvikelsen, säger han.

Ett helhetsgrepp

För något år sedan höll han och Anders Liss kursen ”Vad kan plastikkirurgen lära tandvården” i Nordöstra kursnämndens regi.
Det visade sig då att det kursdeltagarna uppskattade var en kort allmän genomgång av plastikkirurgens arbetsområde, men ville att mer fokus skulle ligga på estetiska behandlingar som de själva kan utföra, främst genom olika fillers och botox.
– Ett lyckat resultat handlar om att se till helheten, och det finns mycket tandläkarna kan göra för att nå denna estetiska helhetslösning, säger Anders Liss.

Känsligt ämne

Enligt honom kan det vara känsligt att säga till en patient att “Behandlingen av läpparna blev lyckad, men du borde göra något åt dina tänder”.
– Här får man gå varligt fram, men samtidigt är det nödvändigt att ta upp frågan.
Att ha en bra kommunikation med patienten är naturligtvis A och O inför ett ingrepp.
– Både inom tandvården och plastikkirurgin har vi patienter med stora förväntningar på resultatet. Då gäller det att lyssna av förväntningarna och sedan få patienterna att förstå vad som är möjligt att göra, vad det kostar, hur ingreppet kommer att gå till, vilka besvär som kan följa direkt efter operationen, och om eventuella risker för komplikationer.
Exempel på vad som kan åtgärdas med tämligen enkla medel, och som också tandläkare kan utföra efter att ha gått en kurs är att exempelvis rätta till ojämnheter i läpparna, fylla ut läpparna eftersom den åldrade läppen blir tunnare och längre. Tänderna i överkäken syns då inte när man öppnar munnen, inte heller den läppröda slemhinnan. Lite volym kan bättra detta.

Fillers och botox

Botulinumtoxin A, ofta benämnd botox, används som ett muskelavslappnande medel. Det blockerar delvis nervimpulserna i det området som injiceras. Det är ett mycket starkt nervgift, men enligt Anders Liss finns ingen risk vid användningen eftersom doserna som används kliniskt är mycket små.
Med botox kan exempelvis en för högt uppdragen överläpp, så kallad ”gummy smile” sänkas genom injektioner i de nerver som styr läppen, vilket leder till att läppen sjunker ner.
Andra användningsområden för botox är patienter som ibland slarvigt kallas för ”genuina tandgnisslare” och som nöter ner allt behandlaren försöker ersätta förlorade tänder med, och då kanske det i svåra fall kan vara indicerat att minska bitkraften i tuggmusklerna med botox.
Olika fillers används också, främst hyaluronsyrapreparat, exempelvis Restylane och Juvéderm, för att korrigera defekter eller följder av åldrad hud, exempelvis veck, linjer och rynkor samt för att ge volym i kinder och haka. Fillers förstärker också läpparnas och ansiktets kontur. Ett alternativ till dessa preparat för att ge volym är fettransplantation, där fett tas från en annan del av kroppen, exempelvis från magen till läppen. En mer komplicerad behandling, men resultatet står sig under många år.
Finns det då intresse hos tandläkare att använda dessa medel och metoder?
– Ja, det finns ett stort intresse av att veta mer och kanske utföra mindre behandlingar, men spontant känner jag att prioriteringsordningen bör vara en god tuggfunktion och hela tänder innan man eventuellt justerar det estetiska kring munnen. Estetik är en färskvara har någon sagt, men naturligt åldrande kan vara väl så estetiskt i jämförelse med för perfekta bett, säger Johan Segerström.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade