Annons

Annons

Stärk hemsidan för bättre kundkontakt

Hemsidan är den viktigaste kommunikationskanalen i dag.

Hemsidan är den viktigaste kommunikationskanalen i dag. Många tandläkare får hjälp med att komma igång och sätta designen men skriver tyvärr texterna själva, säger Jeannette Refstrup, dansk journalist som driver kommunikationsbyrån Strup & Strup Kommunikation. Hon fortsätter:
– Det är annorlunda att skriva på nätet jämfört med att skriva en artikel. Det är annan teknik, med krav på ett rakare och tydligt informativt språk.
Efter att ha gått igenom många danska tandläkares hemsidor efterlyser Jeannette Refstrup en klar målsättning med tandläkarnas kommunikation.
– Vem vill man nå och vad vill man signalera? Är informationen riktad mot befintliga kunder, nya kunder, handlar det om att ge ökad service i form av on-line tidbokning, försäljning av tandvårdsprodukter, vill man rekrytera personal?
Definiera behov och mål och bygg sedan sidan utifrån detta mål.
Enligt Jeannette Refstrup gör många hemsidor intryck av att vara inaktuella.
– En hemsida blir aldrig färdig. Den måste hela tiden behandlas och uppdateras med nyheter, fräscha bilder och relevant information för målgruppen. Det går inte att ha nyheter som är flera månader gamla, det ger ett trist intryck.
 

Underlätta för träffar

Sökoptimering är verktyg som tandläkarna förbiser.
– Ange de värdeord du vill ska locka besökare till sidan, i rubriker och texter. »Tandläkare« är ett sådant men det kan även vara specialiteter och ortsnamn som gör att du hamnar högt upp på sökmotorernas lista.
En möjlighet att stärka hemsidan är att bilda en fokusgrupp.
– Det är alltid bra att låta någon annan testa sidan för att få friska synpunkter på vad besökarna läser, vad de undviker och hur de navigerar. Där kan också ett statistiksystem vara till nytta för att ge en fingervisning om vad som är populärt och mindre populärt bland besökarna.
Hur personlig ska man vara med hänsyn till presentation av personalen?
– Lagom nivå; det kan vara trevligt att känna till lite personfakta om sin tandläkare, men inte för mycket och glöm inte att uppdatera.
Jeannette Refstrup menar att det i dag är nödvändigt att anpassa sidans format för läsning via så kallade smart phones och surfplattor.
– Slutligen: skjut inte över målet med ambitionen. Skapa hellre något enkelt och begripligt än krångligt och svåröverskådligt.
 

Mänsklighet

Förhållandet mellan tandläkare och patienter bygger på förtroende. Förtroende och tillit är därför något som måste genomsyra kommunikationen på hemsidan, säger Karen Margrethe Österlin, utbildningschef inom Interaktiv design på Medie- och Journalisthøjskolen i Köpenhamn.
– Budskap och information på hemsidan ska byggas utifrån seriositet, professionalism, autenticitet och inte minst mänsklighet. Det sista är viktigt för att försöka motverka det obehag som många patienter känner inför att gå till tandläkaren. Estetisk kvalitet är också ett värd som ligger högt på kravlistan.
– En tandläkare har ofta vackra möbler och spännande konst i väntrummet. Tänk likadant med hemsidan, tänk på den estetiska nivån och gå inte djupare in på behandling och operationer, råder Karen Margrethe Österlin.
 

Många tror sig behärska design

Val av färg och bilder är andra inslag som är betydelsefulla för att skapa en attraktiv hemsida.
– Använd inte för många visuella uttryck, använd inte för många kalla färger utan våga lägga in en varm färg som orange eller röd. Ta gärna med bilder som har koppling till verksamheten. Det ger möjlighet till igenkännande. Använd alltid en professionell fotograf.
Inom näringsliv och säljkårer betonas ofta värdet av USP, Unique Selling Point, den unika egenskap som kan skilja ett erbjudande från konkurrenternas.
– Kommunicera det du tycker att du är bra på. Det gäller både mot befintliga och mot nya kunder.
Design är något som nästan alla har en uppfattning och mening om.
– Lustigt nog tror många av oss att vi behärskar design. Men design är något som verkligen kräver kunskap. Därför är mitt tips att anlita en professionell webbyrå som är duktig på design. Det finns många tandläkare som har en överraskande bra design på sin sida men fler borde följa efter.
Vilka servicetjänster bör finnas på hemsidan?
– Gärna on-linetjänst med boknings- och ombokningsmöjlighet. Ofta blir man ju som patient kallad till tandläkaren och tiden passar nästan aldrig. Den kommunikationen måste kunna förenklas genom on-line bokning vilket också sparar administrativa resurser för kliniken. Därutöver ska sidan vara enkel att navigera på, ha en bra struktur med tydliga rubriker men inte för många underrubriker. En tandläkares verksamhet är inte så komplicerad att beskriva. Sträva därför att göra hemsidan enkel och lättnavigerad, avslutar Karen Margrethe Österlin

Upptäck mer