Annons

Annons

”Stort ansvar driva klinik med Per-Ingvars namn”

Vid Brånemark Center i Göteborg utvecklade Per-Ingvar Brånemark nya tekniker och tog emot patienter från hela världen. Trots vissa förändringar bär kliniken än i dag tydliga spår av sin grundare.

Nyligen var en av Per-Ingvars tidiga patienter här igen. Nummer sex, som fick sina implantat 1968. När tidigare patienter kommer tillbaka är det oftast bryggor som behöver repareras – själva implantaten håller otroligt bra, säger Mats Wikström, som är klinikchef vid Brånemark Center i Göteborg i dag.
Brånemark Center startades 1989 av Per-Ingvar Brånemark. Hans ursprungliga tandimplantat var då redan etablerade inom tandvården, men vid kliniken utvecklade han nya tekniker. Till exempel det så kallade zygomaimplantatet, ett implantat som fästs i okbenet och kan ersätta behovet av att transplantera ben för att bygga upp en skadad överkäke. Men också en teknik för att ge patienter nya tänder samma dag som implantaten sätts in, med hjälp av mallar för broarna.

Mats Wikström Ålder: 61 år Gör: Klinikchef på Brånemark Center, dentalkonsult. Fritid: "Eftersom jag är född och uppvuxen på ett båtvarv handlar det mycket om segling och sjöliv".

Mats Wikström
Ålder: 61 år
Gör: Klinikchef på Brånemark Center, dentalkonsult.
Fritid: ”Eftersom jag är född och uppvuxen på ett båtvarv handlar det mycket om segling och sjöliv”.
Foto: Sofia Sabel


Vid kliniken hölls även internationella kurser i de nya teknikerna och hit kom komplicerade patientfall från hela världen för att få tandimplantat och ansiktsproteser.
Mats Wikström tog över som klinikchef 2004 när Per-Ingvar Brånemark ville ägna mer tid åt sin klinik i Brasilien. Mats arbetade då som tandläkare och hade tidigare haft nära kontakt med Brånemark genom sitt arbete på Nobel Pharma/Nobel Biocare.
Mats Wikström blev glad över att få förtroendet.
– Det innebär ett stort ansvar att driva en klinik som bär Per-Ingvars namn. Det står för banbrytande forskning, en seriös klinik, alltid med patienten i fokus. Kvalitet, helt enkelt, säger Mats Wikström.
Från början var kliniken mer kirurgiskt och internationellt inriktad. I dag har tandprotetiken fått en större roll, kursverksamheten har minskat och andelen svenska patienter har ökat, berättar Mats Wikström. 2009 flyttade kliniken från Carlanderska sjukhuset till
lokaler i Chalmers teknikpark som bättre passar den verksamhet som drivs i dag.
– Vi behövde inte längre operationssalar med plats för tio åskådare. Nu är vi mer som en traditionell specialistklinik, med fokus på implantat. Men vi har fortfarande en del utländska patienter och ett utbildningssamarbete med ett Brånemark Center i Indien, säger han.
Från att ha varit fokuserad på funktion och bettrehabilitering är implantatbehandlingar i dag mer estetiskt drivna, berättar Mats Wikström. Utseendet är viktigt och patienten förutsätter att det inte ska gå att skilja implantatet från en riktig tand. Ovanför benet är det nu keramer i olika former som gäller, framför allt zirkonia eftersom det är vitt. Men fortfarande är de flesta implantat belagda med titanoxid, som i Per-Ingvar Brånemarks ursprungliga uppfinning.
– Man har modifierat titan-oxiderna så att benet ska läka in fortare. Allt vilar dock på Per-Ingvars grundprinciper för benförankring. Hans verk är fortfarande vad implantatbehandling står för i dag, säger Mats Wikström.

Upptäck mer