Annons

Annons

“Stort ansvar driva klinik med Per-Ingvars namn”

Vid Brånemark Center i Göteborg utvecklade Per-Ingvar Brånemark nya tekniker och tog emot patienter från hela världen. Trots vissa förändringar bär kliniken än i dag tydliga spår av sin grundare.

Nyligen var en av Per-Ingvars tidiga patienter här igen. Nummer sex, som fick sina implantat 1968. När tidigare patienter kommer tillbaka är det oftast bryggor som behöver repareras – själva implantaten håller otroligt bra, säger Mats Wikström, som är klinikchef vid Brånemark Center i Göteborg i dag.
Brånemark Center startades 1989 av Per-Ingvar Brånemark. Hans ursprungliga tandimplantat var då redan etablerade inom tandvården, men vid kliniken utvecklade han nya tekniker. Till exempel det så kallade zygomaimplantatet, ett implantat som fästs i okbenet och kan ersätta behovet av att transplantera ben för att bygga upp en skadad överkäke. Men också en teknik för att ge patienter nya tänder samma dag som implantaten sätts in, med hjälp av mallar för broarna.

Mats Wikström Ålder: 61 år Gör: Klinikchef på Brånemark Center, dentalkonsult. Fritid: "Eftersom jag är född och uppvuxen på ett båtvarv handlar det mycket om segling och sjöliv".

Mats Wikström
Ålder: 61 år
Gör: Klinikchef på Brånemark Center, dentalkonsult.
Fritid: “Eftersom jag är född och uppvuxen på ett båtvarv handlar det mycket om segling och sjöliv”.
Foto: Sofia Sabel


Vid kliniken hölls även internationella kurser i de nya teknikerna och hit kom komplicerade patientfall från hela världen för att få tandimplantat och ansiktsproteser.
Mats Wikström tog över som klinikchef 2004 när Per-Ingvar Brånemark ville ägna mer tid åt sin klinik i Brasilien. Mats arbetade då som tandläkare och hade tidigare haft nära kontakt med Brånemark genom sitt arbete på Nobel Pharma/Nobel Biocare.
Mats Wikström blev glad över att få förtroendet.
– Det innebär ett stort ansvar att driva en klinik som bär Per-Ingvars namn. Det står för banbrytande forskning, en seriös klinik, alltid med patienten i fokus. Kvalitet, helt enkelt, säger Mats Wikström.
Från början var kliniken mer kirurgiskt och internationellt inriktad. I dag har tandprotetiken fått en större roll, kursverksamheten har minskat och andelen svenska patienter har ökat, berättar Mats Wikström. 2009 flyttade kliniken från Carlanderska sjukhuset till
lokaler i Chalmers teknikpark som bättre passar den verksamhet som drivs i dag.
– Vi behövde inte längre operationssalar med plats för tio åskådare. Nu är vi mer som en traditionell specialistklinik, med fokus på implantat. Men vi har fortfarande en del utländska patienter och ett utbildningssamarbete med ett Brånemark Center i Indien, säger han.
Från att ha varit fokuserad på funktion och bettrehabilitering är implantatbehandlingar i dag mer estetiskt drivna, berättar Mats Wikström. Utseendet är viktigt och patienten förutsätter att det inte ska gå att skilja implantatet från en riktig tand. Ovanför benet är det nu keramer i olika former som gäller, framför allt zirkonia eftersom det är vitt. Men fortfarande är de flesta implantat belagda med titanoxid, som i Per-Ingvar Brånemarks ursprungliga uppfinning.
– Man har modifierat titan-oxiderna så att benet ska läka in fortare. Allt vilar dock på Per-Ingvars grundprinciper för benförankring. Hans verk är fortfarande vad implantatbehandling står för i dag, säger Mats Wikström.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade