Annons

Annons

Studenterna fotar

Vem som helst kan lyckas ta en bra bild, men med mer kunskap bakom avtryckarfingret ökar chansen för fler lyckade bilder. Varför inte gå en kurs? Det gjorde fyra tandläkarstudenter vid KI, Huddinge

 
2009 hölls den första valbara kursen i fotografering för tandläkarstudenter vid KI, Huddinge. Det blev en succé, vilket framgick av en artikel i Tandläkartidningen nummer 4 2010. Den följande kursen hade samma tema: »Visuell kommunikation«, och lockade fyra studenter: Sanna Ibstedt, Malin Kruse, Josef Aslan och Dina Majid-Ameer. Inga förkunskaper krävdes, bara att deltagarna hade tillgång till en kamera. Kursen leddes av Per Alstergren, bettfysiolog och studierektor vid tandläkarutbildningen, samt Jörgen Jönsson, tandläkare och projektadministratör vid KI.
[slideshow]
Även om det i dagens tandvård ställs allt högre krav på fotografisk dokumentation inriktade sig kursen mer mot kamerakunskap, hur man hanterar ljus och komponerar en bild.
Kursen innehöll också lite bildredigering.
– Varje dag fick vi en ny uppgift att lösa och sedan redovisa resultatet dagen efter. Det var väldigt lärorikt för mig och de andra kursdeltagarna. Vi har alla utvecklats, berättar Sanna Ibstedt.
Som examensuppgift fick kursdeltagarna göra var sin bildberättelse på temat musik. Tandläkartidningen bad dem att välja ut några bilder. De ser ni här intill.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade