Annons

Annons

Svensk tandvård är inte mest solidarisk i Europa

Ur: Journal of Dental Research

Svenskar över 50 år är bäst i Europa på att gå till tandläkaren. Åtta av tio gör minst ett besök per år. Det visar en europeisk undersökning genomförd i 14 europeiska länder omfattande sammanlagt över 33 000 medborgares tandläkarvanor.
Invånarna i Danmark och Tyskland ligger inte långt efter svenskarna i sina vanor, men det gör polacker där endast två av tio över 50 besöker tandläkaren en
gång per år.
Men undersökningen visar också att det är stor skillnad i användandet av tandläkartjänster mellan rika och fattiga invånare i alla undersökta länder. Och här kommer Sverige inte ens på prispallen. Minst skillnad mellan rikas och fattigas tillgång till tandläkare är det nämligen i Tyskland, följt av Tjeckien och sedan Italien som alltså alla slår Sverige i fråga om solidarisk vårdtillgång.

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade