Annons

Annons

Svenska patienter får sällan information om fluortandkräm

Flera studier har visat att svenskar inte alltid har en god kännedom om hur man använder fluortandkräm och varför.

Flera studier har visat att svenskar inte alltid har en god kännedom om hur man använder fluortandkräm och varför. Bland annat har en studie från förra året kunnat visa att endast en av tio svenskar har en bra tandborstningsteknik. Trots detta visar en djupintervju av 23 personer som alla arbetar inom tandvården att de mycket sällan talar med sina vuxna patienter om vikten av att använda fluortandkräm och hur den ska användas.
Gruppen som intervjuades bestod av tio tandsköterskor, fyra tandhygienister och nio tandläkare i Göteborg och Uppsala. Det visade sig att barn och ungdomar ofta får information om hur de ska använda tandborste och tandkräm, men att vuxna patienter mycket sällan får den informationen. Tandvårdspersonalen ansåg bland annat att det var lättare att prata om plack och tandtråd än att ta upp frågor om tandborstning och tandkräm. Generella uppfattningar som framkom ur intervjuerna var också att “Patienter som saknar aktiva kariesangrepp inte behöver upplysas om fluortandkräm” och “Alla patienter känner redan till allt de behöver veta om fluortandkräm”.
En vanlig uppfattning var också att tandvårdspersonalen skulle hålla sig neutral och inte kunde rekommendera någon särskild tandkräm före någon annan, men om patienten led av känsliga tandhalsar var det dock inget problem. Dessutom var det en vanlig uppfattning att den viktigaste faktorn i valet av tandkräm var smaken.
Forskarna konstaterar att tandvårdspersonal måste inse sin roll som förespråkare för en god oral hälsa och ge ordentlig information om de mest effektiva sätten för patienter att själva skapa en sådan hälsa.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade