Annons

Annons

Tandborstning på dagis förbättrar tandhälsan

Daglig tandborstning på dagis förbättrar dramatiskt barnens tandhälsa, särskilt för barn från mer socioekonomiskt utsatta områden. Det visar en analys av tandundersökningar av över 99 000 femåringar i Skottland mellan 1987 och 2009. I Skottland infördes 2006 »Childsmile«, ett nationellt barntandhälsoprogram som innebär daglig tandborstning på dagis, övervakad av personalen som också delar ut fluortandkräm...

Daglig tandborstning på dagis förbättrar dramatiskt barnens tandhälsa, särskilt för barn från mer socioekonomiskt utsatta områden. Det visar en analys av tandundersökningar av över 99 000 femåringar i Skottland mellan 1987 och 2009.
I Skottland infördes 2006 »Childsmile«, ett nationellt barntandhälsoprogram som innebär daglig tandborstning på dagis, övervakad av personalen som också delar ut fluortandkräm som barnen får ta hem och använda hemma. Bakgrunden var data som visade att barn i Skottland drack mest läsk i Europa och de hade också den sämsta tandhälsan.
Forskarna kan nu se en tydlig och långvarig minskning av kariesförekomsten hos femåringarna som startar direkt efter införandet av hälsoprogrammet. De kan också visa att effekten har blivit störst hos barn ifrån socioekonomiskt utsatt områden där kariesindexet d3mft i snitt har sjunkit från 4,5 till 2,8, medan samma förändring bland de bäst bemedlade barnen har gått från 1,5 till 1,1.
Forskarna kan även visa att förändringen i Skottland är unik på de brittiska öarna där ingen liknande sänkning av kariesförekomsten hos barn skedde vare sig i England eller i Wales under samma tid. De arbetar nu på en hälsoekonomisk studie som ska visa kostnaderna för programmet satt i relation till besparingarna kopplade till den förbättrade tandhälsan.
 

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade