Annons

Annons

Tandhälsan i Sverige är god, men kan bli bättre

Den svenska tandhälsan har blivit allt bättre de senaste decennierna, men det finns luckor som behöver förbättras.

Den svenska tandhälsan har blivit allt bättre de senaste decennierna, men det finns luckor som behöver förbättras. Det visar den nationella tandhälsorapporten.
Barnens tandhälsa fortsätter att förbättras och andelen helt kariesfria barn har ökat kraftigt sedan 1985. Vid en undersökning genomförd 2005 hade över 90 procent av alla 3-åringar aldrig haft ett hål, 70 procent av alla 6-åringar och runt 60 procent av alla 12-åringar och 19-åringar hade aldrig haft ett enda kariesangrepp. För exempelvis 12-åringarna innebar det en tredubbling från 1985 till 2005. Det var ingen skillnad mellan pojkars och flickors tandhälsa.
Den främsta orsaken till förbättringen tillskrivs införandet av fluortandkräm för barn.
På samma sätt har de med den allra sämsta tandhälsan också förbättrats där andelen barn med åtta kariesangrepp eller fler har sjunkit från 10 procent 1985 till 0,6 procent 2005. Men den tredjedel av barnen i Sverige som har sämst tänder har i stället gått åt motsatt håll och faktiskt försämrats något sedan 1997, när man specifikt började mäta denna grupp. Utmärkande för barnen med sämst tandhälsa är att de ofta har låg socioekonomisk tillhörighet och utländsk bakgrund.
Hos den vuxna befolkningen finns det en växande grupp mellan 25 och 44 år som inte gått på rutinkontroll hos en tandläkare under de senaste två åren samtidigt som andelen äldre som regelbundet går till tandläkaren i stället har ökat.
Att kostnaden spelar en viktig roll kan visas av att så många som 14 procent av de vuxna säger sig ha valt bort tandläkarvård trots att de behövt det under det senaste året. Andelen är högst i åldersgruppen 25–34 år (20 procent) och lägst i gruppen 65–74 år (sju procent). Den främsta orsaken är kostnaden, men även tandvårdsrädsla har en viktig roll där var tionde person säger sig ha en så stark tandvårdsrädsla att det begränsar deras utnyttjande av tandvården.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade