Annons

Annons

Tandimplantat bra även för äldre med stort behov av assistens

Svenska forskare har undersökt tandstatus på 26 äldre personer med tandimplantat och ett stort behov av daglig assistens i en svensk kommun. Över hälften av de äldre fick hjälp med tandborstningen och åtta av tio angav att tänderna borstades två gånger om dagen, medan bara knappt tre av tio använde någon typ av mellanrumsrengörning dagligen....

Svenska forskare har undersökt tandstatus på 26 äldre personer med tandimplantat och ett stort behov av daglig assistens i en svensk kommun. Över hälften av de äldre fick hjälp med tandborstningen och åtta av tio angav att tänderna borstades två gånger om dagen, medan bara knappt tre av tio använde någon typ av mellanrumsrengörning dagligen.
Det visade sig att tandköttet runt implantaten var friskare än runt de naturliga tänderna. Tandköttet runt 82 procent av implantaten var blödningsfritt jämfört med 59 procent runt de naturliga tänderna. Det tyder på att implantat fungerar bra även för äldre som inte kan klara sin munhygien själv, menar forskarna. En majoritet av de äldre sade sig också vara nöjda med sina implantat.
Forskarna kunde inte heller se något samband mellan assisterad tandborstning eller användning av mellanrumsrengöring och mängden plack eller blödningsförekomsten.
Forskarna summerar sina fynd genom att konstatera att implantat verkar vara ett fungerande behandlingsval även för äldre med stora behov av hjälp.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade