Annons

Annons

Tandkronor frisätter joner i saliven

Både tandkronor av guld och keramiska tandkronor släpper ifrån sig joner i saliven efter applicering. Guldkronorna, som är tillverkade av legeringar med flera metaller, släpper ifrån sig zinkjoner upp till tre månader efter applicering, medan de keramiska kronorna släpper ifrån sig kisel i upp till sex månader efter applicering. Det kan amerikanska och japanska forskare...

Både tandkronor av guld och keramiska tandkronor släpper ifrån sig joner i saliven efter applicering. Guldkronorna, som är tillverkade av legeringar med flera metaller, släpper ifrån sig zinkjoner upp till tre månader efter applicering, medan de keramiska kronorna släpper ifrån sig kisel i upp till sex månader efter applicering.
Det kan amerikanska och japanska forskare konstatera efter att de delat upp 20 patienter i behov av kronor slumpmässigt i två grupper där hälften fick guldkronor och den andra hälften fick keramiska kronor. Forskarna mätte sedan salivens innehåll av ett antal olika joner tre och sex månader efter ingreppet.
För att undvika felkällor togs salivproven vid samma tidpunkt på dagen varje gång och patienterna instruerades att inte äta eller dricka minst två timmar före provtagningen liksom att inte heller borsta tänderna eller vidta någon annan typ av oral hygienaktivitet.
Frisättningen drabbar män och kvinnor lika eftersom forskarna inte såg någon könsskillnad i sina mätningar.
De kunde inte se några tecken på att frisättningen skulle vara skadlig, men de varnar ändå för att jonfrisättning av detta slag kan ha osynliga biologiskt skadliga effekter på cellnivå.

Upptäck mer