Annons

Annons

Tandkronor frisätter joner i saliven

Både tandkronor av guld och keramiska tandkronor släpper ifrån sig joner i saliven efter applicering. Guldkronorna, som är tillverkade av legeringar med flera metaller, släpper ifrån sig zinkjoner upp till tre månader efter applicering, medan de keramiska kronorna släpper ifrån sig kisel i upp till sex månader efter applicering. Det kan amerikanska och japanska forskare...

Både tandkronor av guld och keramiska tandkronor släpper ifrån sig joner i saliven efter applicering. Guldkronorna, som är tillverkade av legeringar med flera metaller, släpper ifrån sig zinkjoner upp till tre månader efter applicering, medan de keramiska kronorna släpper ifrån sig kisel i upp till sex månader efter applicering.
Det kan amerikanska och japanska forskare konstatera efter att de delat upp 20 patienter i behov av kronor slumpmässigt i två grupper där hälften fick guldkronor och den andra hälften fick keramiska kronor. Forskarna mätte sedan salivens innehåll av ett antal olika joner tre och sex månader efter ingreppet.
För att undvika felkällor togs salivproven vid samma tidpunkt på dagen varje gång och patienterna instruerades att inte äta eller dricka minst två timmar före provtagningen liksom att inte heller borsta tänderna eller vidta någon annan typ av oral hygienaktivitet.
Frisättningen drabbar män och kvinnor lika eftersom forskarna inte såg någon könsskillnad i sina mätningar.
De kunde inte se några tecken på att frisättningen skulle vara skadlig, men de varnar ändå för att jonfrisättning av detta slag kan ha osynliga biologiskt skadliga effekter på cellnivå.

Upptäck mer

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade