Annons

Annons

Tandläkare kan hitta personer med ätstörningar

För att kunna behandla patienter som lider av ätstörningar så tidigt som möjligt är det viktigt att kunna identifiera och diagnostisera dem tidigt och här kan tandläkare bidra. Det menar i alla fall några svenska forskare som har undersökt vad som karaktäriserar personer med ätstörningar ur ett dentalt perspektiv.

De har jämfört 54 patienter med ätstörningar med lika många friska personer. Snittåldern på patienterna var 21,5 år med en spännvidd från 10 år till 50 år. På grund av ätstörningarna får de drabbade ofta låg salivutsöndring och självframkallade kräkningar sliter hårt på emaljen vilket resulterar i karakteristiska symtom.
Forskarna kan visa att om tandläkaren håller utkik efter fem av dessa symtom och tecken som är mer vanligt förekommande hos personer med ätstörningar så finns det en skaplig chans att kunna hitta dem. Det handlar om symtom som tandproblem (oddskvot 4,1 för personerna med ätstörningar över friska), munsveda (oddskvot 14,2), torra eller spruckna läppar (oddskvot 9,6), tanderosion (oddskvot 8,5), samt ovanligt bra munhygien (oddskvot 1,1). Med dessa parametrar går det att plocka ut de drabbade med ganska hög säkerhet. Metoden gav en sensitivitet på 83 procent och en specificitet på 79 procent.
 

Upptäck mer

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade