Annons

Annons

Tandvården rullar ut

I fem år har byborna runt om i Västernorrland väntat. Nu rullar folktandvårdens mobila klinik – och länet har funnit en egen väg för att klara sitt uppdrag för barntandvård.

– Alla är så otroligt positiva över att vi åker ut och erbjuder tandvård. Det känns rätt speciellt att möta den uppskattningen, säger Marie Englund Lindberg, som är en av tre driftsansvariga för Folktandvården Västernorrlands mobila satsning.
Tidningen stannar till vid den mobila klinikens veckolånga stopp i Liden, fem mil från Sundsvall i riktning inåt land och uppströms Indalsälven.
Våren har kommit med snösmältning och värmande sol. I samhället med endast drygt 200 invånare finns fortfarande skola med den västligaste delen av Sundsvalls kommun som upptagningsområde.

Mobil lösning

Den särskilda tandvårdslastbilen – byggd i Tyskland och specialanpassad för tandvård av ett skånskt företag – står uppställd längs en av skolbyggnaderna.
– Jag är så otroligt nöjd med att vi kunnat genomföra den här satsningen och ta vårt ansvar för en bra barntandvård i hela länet. Med allt färre fasta kliniker uppstod ett behov av en mobil lösning, säger tandläkare Birgitta Hamberg, som varit med från börjat och planerat satsningen.
Stolt visar hon runt i lastbilen. Här kan man prata om compact working. 22 välplanerade kvadratmeter. Ett litet väntrum, behandlingsrum och ett särskilt utrymme med steril och för administration. Plats finns till och med för en liten fikahörna för personalen.
– Här finns digital röntgen och all den utrustning som behövs för att bedriva en bra tandvård. Självfallet kan vi också koppla upp oss mot någon av folktandvårdens fasta kliniker. Att skapa en bra arbetsmiljö har varit helt avgörande i vår planering, berättar Birgitta Hamberg.

Gemensam historia

Förutom Liden omfattar folktandvårdens egen Tour de Västernorrland Stöde, Björna, Bjästa, Nyland, Näsåker och Junsele.
Sju små samhällen i glesbygd med gemensam historia. För fem år sedan avvecklades de fasta klinikerna där och den nya lastbilen fungerar som en form av ersättningstandvård för skol­elever.
– I den här kliniken fokuserar vi helt på skolan. Men det finns funderingar på att investera i en andra lastbil med inriktning mot äldretandvård, säger Birgitta Hamberg.
Med ett rullande sjuveckorsschema kan varje skola besökas minst fyra gånger under ett läsår.
Runt 30 timmars klinisk tid blir det under en arbetsvecka, med patienter mellan kl 08 och 16, där fredagen används som städ- och transportdag.
Tre driftansvariga i olika delar av länet kör ut lastbilen till respektive uppställningsplats. Patienterna kallas via den fasta klinik som de tillhör och den ansvarar även för bemanningen.

Inga rekryteringsproblem

I Lidens fall innebär det att tandläkare och annan personal hämtas från Nackstakliniken utanför Sundsvall.
– Det finns en hel del mobila lösningar som avvecklats i olika delar av Sverige och det har bland annat motiverats med svårigheter att rekrytera personal. Jag har inte upplevt det som något problem, säger Birgitta Hamberg.
– Personalen har fått göra en intresseanmälan och vi har alltid fått ihop tillräckligt med personal. Ett tiotal tandläkare har arbetat i den mobilen kliniken hittills.
Tandhygienisten Marie Englund Lindberg har erfarenhet av att arbeta med mobil tandvård i Gävleborgs län.
– Det är en fantastisk service som vi kan erbjuda och jag tycker att det är både ett roligt och effektivt sätt att arbeta på.

”Vill vara med och bidra”

Tandläkare Jane Chu har valt att jobba några gånger i Liden när lastbilen stått uppställd där.
– Jag tycker att det är en riktig satsning och vill gärna vara med och bidra. Så stor skillnad är det inte jämfört med att jobba vid en fast klinik. Det blir lite restid, men matlåda har jag med mig oavsett om jag jobbar i Liden eller Nacksta, säger hon med ett skratt.
Birgitta Hamberg har just blivit färdig med en sammanställning om hur arbetet organiseras på den mobila klinikens olika uppställningsplatser. Slutsatsen är att det är ganska
stora skillnader mellan ett delegerat arbetssätt och att arbeta mer traditionellt.
– Måndagar och tisdagar brukar vara vikta för undersökningar, uppföljningar och instruktioner kring munhygien. Onsdagar och torsdagar handlar det framför allt om
kontroller, lagningar och extraktioner. På vissa ställen finns tandläkare med från dag ett, på andra enbart dag tre och fyra.
Hur ser du på det?
– Frågan är om tandläkare alls behöver finnas på plats i början av veckan. Det är egentligen bara bettavvikelser som tandhygienisten inte kan ta hand om och de kan kallas på kontroll till tandläkare senare. Vi kommer att ta upp det här till diskussion i vår ledningsgrupp.
Avslutningsvis pekar Birgitta Hamberg på en ofta förbisedd fördel med att komma ut till patienterna med en mobil klinik.
– Vi har nästan inga som uteblir. Det är bara att gå in i ett klassrum och hämta patienten om någon skulle saknas. Med allt fler flyktingbarn som bor i mindre samhällen i glesbygd känns det extra värdefullt, eftersom det är en grupp med svag munhälsa som annars ofta uteblir från sina tider.

Upptäck mer