Annons

Annons

Telefonappar för tandreglering sällan validerade

Få appar har oberoende information och ett validerat innehåll, vilket gör det besvärligt för tandläkare att rekommendera dem.

Det finns gott om små program, så kallade appar, till smarta telefoner som hanterar olika frågor kring tandreglering. Det kan en brittisk tandreglerare rapportera efter att ha sökt igenom marknaden med smarta telefoner med olika operativsystem och sökord som ”tandställning” och ”ortodontist”. Totalt hittade han elva appar för ortodontister och åtta stycken för patienter som uppfyllde de ganska hårda inklusionskriterierna som innebar att det direkt skulle handla om ortodonti och inget annat. Alla apparna som hittades var för operativsystemen Apple eller Android.
Bland apparna som vände sig till professionella var tre kopplade till vetenskapliga kongresser (AAO, DGKFO och NESO) och ytterligare tre var till för att komma åt innehållet i ortodontiska tidskrifter (Intl Assoc for Orthodontics, Orthodontic Products och The Progressive Orthodontist). Appar kopplade till kommersiella produkter var också tre till antalet (Carriere Ortho 3D, FAQ Fix och Wired Orthodontics) medan det slutligen fanns två appar för att analysera förhållandet mellan tänders storlek och positioner (Bolton Calc och iModel Analysis). Alla appar utom Bolton Calc var gratis att ladda ned.
Majoriteten av de åtta apparna för patienter var i stället inriktade på att påminna om att justera tandställningen. Det fanns fyra sådana appar (Brace Accelerator, Rubber-band Reminder, Align on Time och Smile Mission). Två appar innehöll information om tandställningar och instruktioner om vad patienten kan göra om något går fel (iBraces Help och Straighten Me). En app gjorde det möjligt att följa förändringen av tandregleringen över tid genom att patienten tar foton på sina tänder med jämna mellanrum (My Braces), och slutligen fanns det även en app från en tillverkare av tandställningar (3M Incognito). För patienter var hälften av apparna gratis medan resten kostade en liten summa att ladda ned.
Apparna kan vara mycket användbara både för kliniker och patient, menar forskaren, men i dagsläget är det få appar vars information är oberoende och ännu färre har ett validerat innehåll, vilket gör det besvärligt för tandläkare att rekommendera dem.

Upptäck mer

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.

Kroppen & munnen

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade